Material Type: Vardags teknologi

Sorteringar

Varför sorterar vi allt omkring oss? Hur kan sorteringar utveckla barnens språk och logiska tänkande? Vågar du prova på Snilleblixtkonceptet?

Sorteringar

Exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i skolor

Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Nedan finns tre exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i olika skolor. Skolorna deltog under hösten 2017 i Innokas-utmaningen Robotarna bygger i framtiden och genomförde mångsidiga projekt inom innovationsfostran. Här kan du läsa mer om utmaningen från hösten 2017.

Projektbeskrivningar och videor

Huovilan koulu: AT-apuri (AT-medhjälpare). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Kalevalan koulu: Rapi-robotti (Roboten Rapi). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Sammonlahden koulu: Tulevaisuuden murkina (Framtidens mat). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Exempel på mångvetenskapliga lärområden som genomförts i skolor

I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. De mångvetenskapliga lärområden eller projekt som presenteras på videorna har genomförts i Koulumestarin koulu och Viikin normaalikoulu som deltar i projektet Co4Lab.

Exempel på projekt: ”Arjen haaste” (Vardagens utmaningar)

Exempel på projekt: ”Me ollaan keksijöitä” (Vi är uppfinnare)

Mekaniska leksaker

Mekaniska leksaker har alltid fascinerat barn. Hur fungerar de? Hur ser de ut inuti? Kan vi bygga en egen modell? Vi undersöker olika leksaker och bygger tre olika djur som har rörliga delar.

Mekaniska leksaker

Kul på hjul

Fordon av olika slag är alltid lika intressanta. Ett temaarbete kring hjulet som avslutas med en utställning av barnens egna fordonsbyggen.

Kul på hjul

Automation och robotteknik i vardagen

Med hjälp av materialet Automation och robotteknik i vardagen kan du bekanta dig med apparater som utnyttjar automation och robotteknik, lära dig att skapa program genom att iaktta den skapade miljön, använda strukturer som behövs i programmering och utveckla en apparat som använder programmering och robotteknik.

Materialpaketet innehåller anvisningar för läraren samt undervisningsmaterial som används tillsammans med eleverna.

Automation och robotteknik i vardagen, undervisningsmaterial (på finska)
Automation och robotteknik i vardagen, lärarens anvisningar (på finska)