Material Type: Innovationsfostran

Programmering i undervisningen Affisch

Affischen – Programmering i undervisningen Bekanta dig med stigen grunderna i programmering med hjälp av Innokas nätverkets affisch. Stigen är uppbyggd enligt de krav läroplanen ställer på programmering i undervisningen samt på det utvecklingsarbete som Innokas nätverket bedrivid under 10 år. Affischerna delas ut i printade versioner på olika mässor som Educa och på IKT dagarna.

Programmering i undervisningen Affisch

Framtida färdigheter och innovationsfostran

Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Professorn för den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet Jari Lavonen beskriver i videoserien i fyra delar hur framtida färdigheter (färdigheter som behövs på 2000-talet) länkas till innovationsfostran samt berättar om vetenskapen bakom dem och dess praktiska tillämpning.

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 1 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 2 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 3 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 4 (på finska)

Exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i skolor

Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Nedan finns tre exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i olika skolor. Skolorna deltog under hösten 2017 i Innokas-utmaningen Robotarna bygger i framtiden och genomförde mångsidiga projekt inom innovationsfostran. Här kan du läsa mer om utmaningen från hösten 2017.

Projektbeskrivningar och videor

Huovilan koulu: AT-apuri (AT-medhjälpare). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Kalevalan koulu: Rapi-robotti (Roboten Rapi). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Sammonlahden koulu: Tulevaisuuden murkina (Framtidens mat). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Exempel på mångvetenskapliga lärområden som genomförts i skolor

I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. De mångvetenskapliga lärområden eller projekt som presenteras på videorna har genomförts i Koulumestarin koulu och Viikin normaalikoulu som deltar i projektet Co4Lab.

Exempel på projekt: ”Arjen haaste” (Vardagens utmaningar)

Exempel på projekt: ”Me ollaan keksijöitä” (Vi är uppfinnare)

Innovationsprocesser i mångvetenskapliga läromården

Koordinatorn för nätverket Innokas Kati Sormunen berättar i videon om de mångvetenskapliga lärområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen och anvisar att dra nytta av innovationsprocesser vid förverkligandet av dem.

Grunderna i programmering del 3: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 2)

I den andra delen av Hjälpmedel i programmeringsundervisning koncentrerar man sig på textbaserade programmeringsspråk och bland annat olika elektroniska plattformar och robotar som kan användas som hjälpmedel i undervisningen.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1).

Programmera med Arduino Grove

Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Arduino Grove.

I övningarna används Seeduino Lotus – kretskortet samt olika lättkopplade Grove komponenter. Vi programmerar trafikljus mm. I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas.

Innokas-Arduino-Grove PDF

Programmera med Adafruit Gemma

Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Adafruit Gemma.

Adafruit Gemma är mycket kompakt och speciellt framtagen för olika textilarbeten (e-textilier). I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas. Läs mera om Gemma här.

Innokas-Adafruit-Gemma PDF