Material Type: Mångvetenskapliga läromården

Exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i skolor

Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Nedan finns tre exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i olika skolor. Skolorna deltog under hösten 2017 i Innokas-utmaningen Robotarna bygger i framtiden och genomförde mångsidiga projekt inom innovationsfostran. Här kan du läsa mer om utmaningen från hösten 2017.

Projektbeskrivningar och videor

Huovilan koulu: AT-apuri (AT-medhjälpare). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Kalevalan koulu: Rapi-robotti (Roboten Rapi). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Sammonlahden koulu: Tulevaisuuden murkina (Framtidens mat). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Mångvetenskapliga lärområden

I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. I den här videoserien i fyra avsnitt pratar Kai Hakkarainen, professor för den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, om kunskapsskapande processer i mångvetenskapliga läromården, hur man stödjer lärandet med hjälp av digital teknologi och bedömer mångvetenskapliga läromåden.

Del 1, Kunskapsskapande processer inom mångvetenskapliga läromården (på finska)

Del 2, Att stödja lärandet med hjälp av digital teknologi (på finska)

Del 3, Bedömningens syfte inom mångvetenskapliga lärområden (på finska)

Del 4, Praxis för bedömningen som sporrar lärandet och motivationen (på finska)

Exempel på mångvetenskapliga lärområden som genomförts i skolor

I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. De mångvetenskapliga lärområden eller projekt som presenteras på videorna har genomförts i Koulumestarin koulu och Viikin normaalikoulu som deltar i projektet Co4Lab.

Exempel på projekt: ”Arjen haaste” (Vardagens utmaningar)

Exempel på projekt: ”Me ollaan keksijöitä” (Vi är uppfinnare)

Innovationsprocesser i mångvetenskapliga läromården

Koordinatorn för nätverket Innokas Kati Sormunen berättar i videon om de mångvetenskapliga lärområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen och anvisar att dra nytta av innovationsprocesser vid förverkligandet av dem.

Grunderna i programmering del 3: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 2)

I den andra delen av Hjälpmedel i programmeringsundervisning koncentrerar man sig på textbaserade programmeringsspråk och bland annat olika elektroniska plattformar och robotar som kan användas som hjälpmedel i undervisningen.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1).

Programmera med Arduino Grove

Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Arduino Grove.

I övningarna används Seeduino Lotus – kretskortet samt olika lättkopplade Grove komponenter. Vi programmerar trafikljus mm. I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas.

Innokas-Arduino-Grove PDF

Programmera med Adafruit Gemma

Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Adafruit Gemma.

Adafruit Gemma är mycket kompakt och speciellt framtagen för olika textilarbeten (e-textilier). I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas. Läs mera om Gemma här.

Innokas-Adafruit-Gemma PDF