I flera år har nätverket Innokas samarbetat med kinesiska skolor. Samarbetet har varit ett led i projektet Global Innokas som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Lärarna Raini Sipilä (Helsingfors Finska Samskola, Helsingfors) och Jaana Hekkanen, Minna Kangas och Petri Korpi (Metsokankaan koulu, Uleåborg) har deltagit i samarbetet samt utarbetat material i anknytning till Kina-samarbetet. Med hjälp av materialet får du veta mer om kinesiska skolor, samarbetsmöjligheterna med kinesiska skolor och lärarnas erfarenheter av samarbetet.

I videon Den kinesiska skolan sett med barns ögon berättar kinesiska elever om sin skoldag och sina favoritläroämnen.

Den kinesiska skolan sett med barns ögon