Tid, talang och teknik – över 3 länder och filosofier för att forma framtiden

Engelska, danska och finska lärare ger exempel på överförbar praxis: hur de implementerat filosofier, undervisningsmetoder och -praxis med hänsyn till kulturella barriärer.
Bekanta dig även med blogginläggen som skrivits under projektets gång https://globalinnokas.com/.