Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Professorn för den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet Jari Lavonen beskriver i videoserien i fyra delar hur framtida färdigheter (färdigheter som behövs på 2000-talet) länkas till innovationsfostran samt berättar om vetenskapen bakom dem och dess praktiska tillämpning.

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 1 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 2 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 3 (på finska)

Framtida färdigheter och innovationsfostran, Del 4 (på finska)