I den första delen av Hjälpmedel för programmeringsundervisning får du bekanta dig med hjälpmedel, programvara och apparater som används för att lära grunderna i programmering och robotteknik. Videon ger en introduktion i hjälpmedel för programmering och robotteknik för så väl elever och lärare som föräldrar.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Hjälpmedel i programmeringsundervisning: Vad är programmering?