Nätverket Innokas har samarbetat i flera år med kinesiska skolor. Samarbetet har varit en del av det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Global Innokas. Lärarna som deltagit i samarbetet, Raini Sipilä (SYK, Helsingfors) och Jaana Hekkanen, Minna Kangas samt Petri Korpi (Metsokankaan koulu, Uleåborg), har utarbetat materialet som anknyter till samarbetet med Kina. Med hjälp av materialet kan du bekanta dig med kinesiska skolor, samarbetsmöjligheter med kinesiska skolor och lärarnas erfarenheter av samarbetet.

1. Grundpaket: Med hjälp av grundpaketet grundpaketet får du en uppfattning om de kinesiska skolorna och om erfarenheter av samarbetet med skolorna.

2. Samarbetsprojekt år 2016: Filmerna från samarbetsprojekten våren 2016 sammanfattar de projekt som finska och kinesiska lärare tillsammans planerat och genomfört. De finska lärarna fick under vårvintern 2016 ett lärarpar från Kina som de skulle planera ett gemensamt projekt med. Bägge lärare genomförde projektet med sina egna elever under våren 2016. I juni 2016 reste de finska lärarna till en konferens i Kina, där de träffade sina lärarpar. Finland-Kina lärarparen ledde en del av projektet för kinesiska elever som en del av  konferensprogrammet.

3. GEC konferensen sommaren 2016: Filmen från konferensen Global Educational Community (GEC) sommaren 2016 (Peking och Shenzhen) berättar om ett evenemang som skapats i samarbete med finländare och kineser. En del av programmet var projekten som planerats och förverkligats av lärare i Finland och Kina. 

4.  Den kinesiska skolan med barnaögon: I den här filmen berättar eleverna om sin skoldag och sina favoritämnen. 

5. Besök i kinesiska skolor: Med hjälp av dessa filmer bekantar du dig med en skola i Peking, Zhongguancun NO.3 Primary School, byggnaderna och lärmiljöerna i dess gamla och nya campus.

6. Lärarens erfarenheter av Kina-samarbetet: I den här filmen berättar Jaana Hekkanen och Minna Kangas om samarbetet mellan Finland-Kina.