Fordon av olika slag är alltid lika intressanta. Ett temaarbete kring hjulet som avslutas med en utställning av barnens egna fordonsbyggen.

Kul på hjul