Grunderna till logiskt tänkande övas redan under de första åren i leken. Från den ledda vardagsleken via spel till enkla robotar är stegen små och intresset hålls uppe.

Logiskt tänkande och programmering