I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. I den här videoserien i fyra avsnitt pratar Kai Hakkarainen, professor för den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, om kunskapsskapande processer i mångvetenskapliga läromården, hur man stödjer lärandet med hjälp av digital teknologi och bedömer mångvetenskapliga läromåden.

Del 1, Kunskapsskapande processer inom mångvetenskapliga läromården (på finska)

Del 2, Att stödja lärandet med hjälp av digital teknologi (på finska)

Del 3, Bedömningens syfte inom mångvetenskapliga lärområden (på finska)

Del 4, Praxis för bedömningen som sporrar lärandet och motivationen (på finska)