Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen o programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

I det här materialet får du bekanta dig med begreppet variabel med hjälp av Micro:bit.

Micro:bit – Variabeln (Tärningen)