Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Det här materialet lär dig hur du kopplar en radio till Micro:bit och med hjälp av blockprogrammering.

Radiokoppling mellan Micro:bits