Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Adafruit Flora.

Adafruit Flora passar utmärkt för olika textilarbeten (e-textiler). I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas. Läs mera om Flora här.

Innokas-Adafruit-Flora PDF