Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Adafruit Gemma.

Adafruit Gemma är mycket kompakt och speciellt framtagen för olika textilarbeten (e-textilier). I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas. Läs mera om Gemma här.

Innokas-Adafruit-Gemma PDF