Materialet Robotar i fysikundervisningen innehåller anvisningar och övningar för användningen av dataloggning-programvaran i EV3-robotarna. Med hjälp av materialet lär du dig hur du kan använda legorobotteknik i fysikundervisningen för årskurserna 7–9.

I materialet finns också anvisningar för hur du kan modifiera övningarna enligt elevgruppens kunskapsnivå och inlärningsnivå.

Materialhelheten följer övningarna i utbildningarna ”Robotarna erövrar fysikklassen” som utarbetats av nätverket Innokas.

Materialet Robotar i fysikundervisningen (på finska)