Varför sorterar vi allt omkring oss? Hur kan sorteringar utveckla barnens språk och logiska tänkande? Vågar du prova på Snilleblixtkonceptet?

Sorteringar