Mångsidigt material till ditt förfogande

Bekanta dig med materialet och utnyttja det för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet!

På den här sidan hittar du praktiskt inriktat material som har utarbetats av utbildarna inom nätverket Innokas samt våra samarbetspartner. Du kan använda materialet för icke-kommersiell verksamhet i skolor och klubbar samt för självstudier. Materialet har utarbetats som ett led i verksamheten inom nätverket Innokas och innehåller helheter som rör allt från programmering och robotteknik till innovationsfostran, mångvetenskapliga lärområden och skolsamarbete mellan Finland och Kina.

Du kan också bekanta dig med materialet och hur du kan utnyttja det genom att delta i evenemang och utbildningar som arrangeras av nätverket Innokas.