Vad är Freestyle?

I Innokas grenen Freestyle utvecklar eleverna i team på 1-4 personer ett projekt som hör ihop med årets tema, automation och robotik. Formen för och förverkligandet av arbetet är valfritt. I Freestyle tävlar man i fyra olika serier. Förverkligandet av projektet och det använda programmeringsspråket avgör i vilken serie tävlingsbidraget anmäls.

Eleverna planerar och förverkligar sitt projekt så att det kan visas upp för publiken och domarna på en mässa under den regionala turneringen. Vinnarna i serierna Robotik, Maker och Extreme för respektive regional turnering representerar sin region i den nationella turneringen där tävlarna presenterar sina Freestyle-projekt och deltar i en “snabbuppfinningsutmaning”.

Anvisningar för grenen och stödmaterial

Bekanta dig med anvisningar för Freestyle START tävlingsserien här (på finska).
Bekanta dig med anvisningar för ROBOTIK, MAKER och EXTREME serier i regionala turneringar här och i den nationella turneringen här (på finska).
Gör dig redo för Freestyle och utnyttja stödmaterialet.

Tilläggsinformation: Huvuddomare Kati Sormunen (fornamn.efternamn@helsinki.fi)

Freestyle START

I den här serien visar nybörjaruppfinnare upp sina projekt för publiken. I projektet utnyttjas enkla mekaniska lösningar och eventuellt även enkel robotik mha. verktygen BeeBot, BlueBot eller LegoWeDo.

OBS! I serien Freestyle START tävlar man enbart i de regionala turneringarna.

Freestyle ROBOTIK

I den här serien har tävlingsbidraget förverkligats exempelvis med robotikserier som EV3, NXT, SPIKE, VEX eller andra serier som är jämförbara med dem. I programmeringen av projektet har man använt sig av visuell programmering.

Tävlingsbidrag från tidigare år

Freestyle MAKER

I den här serien har tävlingsbidraget förverkligats med hjälp av t.ex. serierna PICAXE, Micro:bit, Cirquit Playground eller GoGoBoard. I programmeringen av projektet har man använt sig av visuell programmering (t.ex. MakeCode).

Tävlingsbidrag från tidigare år

Freestyle EXTREME

I den här serien är tävlingsbidragen avancerade och krävande och i programmeringen av arbetet har man använt ett textbaserat programmeringsspråk. I förverkligandet kan man fritt använda sig av olika serier (förutom de tidigare nämnda t.ex. även Arduino, Adafruit eller Raspberry Pi).

Tävlingsbidrag från tidigare år