Vad är GameDev?

I tävlingsgrenen Innokas GameDev utvecklar eleverna ett digitalt spel, som kan spelas på dator. Temat är fritt. I grenen tävlar man i två serier: (1) Scratch och (2) Open dvs. öppen (Gdevelop, Unity eller andra plattformar för spelutveckling).

Tävlarna i GameDev planerar själv sitt spel, programmerar det och skapar den grafik och de ljud som behövs i spelet. Dessutom dokumenteras spelskapandet i en dagbok. Spelen presenteras på en mässa och publiken kan spela dem både i de regionala och den nationella turneringen. I tävlingen fäster man extra uppmärksamhet vid det tekniska förverkligandet av spelet samt kreativa och originella idéer och de estetiska lösningar som använts i spelet.

Anvisningar för grenen och stödmaterial

Bekanta dig med anvisningar för tävlingsgrenen (på finska) här.
Gör dig redo för GameDev och utnyttja stödmaterialet.

Tilläggsanvisningar: Huvuddomare Janne Fagerlund (fornamn.efternamn@jyu.fi) eller Jukka Lehtoranta (fornamn.efternamn@gmail.com)

GameDev Scratch

I den här serien skapas spelen i programmeringsmiljön Scratch (www.scratch.mit.edu). Serien är i första hand för elever, som inte ännu har erfarenhet av textbaserad programmering.

Testa GameDev-spel från tidigare år här: https://thegdwc.com/innokas/games/ 

GameDev Open

I den här serien kan spelen förverkligas med GDevelop, Unity eller någon annan plattform för spelutveckling (gärna gratis). Användning av andra än GDevelop eller Unity behöver godkännas av huvuddomarna på förhand.

Testa GameDev-spel från tidigare år här: https://thegdwc.com/innokas/games/