Vad är XSumo?

XSumo är en duell mellan robotar som består av två delar; att följa sträcka på en ramp och tävla i sumobrottning. Först förflyttar sig robotarna längs med en ramp till tävlingsarenan. Den snabbaste roboten får en poäng. På sumoarenan försöker robotarna hållas inom arenan och sträva efter att knuffa ut motståndaren från arenan. Den robot som sist är kvar på arenan vinner matchen.

Anvisningar för grenen och stödmaterial

Bekanta dig med anvisningar för tävlingsgrenen (på finska) här.
Du kan även bekanta dig med reglerna i bildformat här.

Tilläggsanvisningar: Huvuddomare Timo Pietiläinen (fornamn.efternamn@edu.lohja.fi)

XSumo i ett nötskal

  • Robotens storlek: max. 20 cm x 20 cm
  • Robotens vikt: max. 1000 g.
  • Motorer: max 2 stycken
  • Sensorer: max 2 stycken
  • Tävlingsområde: ingång (ramp) och sumoarena
  • Arenans storlek: Sumoarenans diameter ca 120 cm.