Den nationella programmerings- och robotikturneringen arrangeras i Dipoli i Esbo den 11-13.5.2022. Vilka som får delta i den nationella turneringen avgörs i de regionala turneringarna som ordnas i mars-april på de orter som ansvarar för den regionala koordineringen av verksamheten i nätverket Innokas. Anmälan till de regionala turneringarna startar 1.2.2022 kl. 8.00 och slutar 28.2. kl. 23.59. Läs närmare instruktioner om de regionala turneringarna och anmälan till dem under Regionala turneringar och anmälning.

I turneringarna tävlar man i fem Innokas-grenar: XSumo, Pelastus, Tanssi/teatteri (dans/teater), Freestyle och GameDev. I en del av grenarna skiljer sig förverkligandet och bedömningskriterierna en del mellan de regionala och den nationella turneringen. Läs närmare instruktioner om grenar, bedömningskriterier och regler under presentation av grenar.

OBS! I arrangemangen både i de regionala och den nationella turneringen beaktas situationen med COVID-19-epidemin. Vid behov förverkligas både de regionala och den nationella turneringen delvis eller helt på distans.