Den nationella programmerings- och robotikturneringen arrangeras i Dipoli i Esbo den 11-13.5.2022.

De lag som deltar i den nationella turneringen avgörs i regionala turneringar. Antalet lag per gren i den nationella turneringen bestäms utifrån antalet lag som anmält sig till de regionala turneringarna. I varje gren får delta minst ett lag från varje region. Maximiantalet deltagare i den nationella turneringen är 400.

I den nationella turneringen är den första dagen resedag. Den egentliga turneringen börjar under den andra tävlingsdagen och kulminerar i finalerna under den sista tävlingsdagen. 

Nätverket Innokas, tillsammans med sina samarbetspartner, står för resekostnaderna för de tävlare som deltar i Innokas-grenarna i den nationella turneringen (gemensam busstransport).

Login ordnas i skolor på turneringsorten. Nätverket Innokas koordinerar måltiderna under den nationella turneringen. Deltagarna står själv för måltidskostnader.

Preliminärt program

Onsdag 11.5.2022

Resedag

Torsdag 12.5.2022

Kl. 8.30–9.00Öppningsceremoni
Kl. 9.00–16.30Tävlingar och aktivitetsstationer

Fredag 13.5.2022

Kl. 9.00–15.00Tävlingar och aktivitetsstationer
Kl. 15.00–16.00Avslutning och prisutdelning