Innokas programmerings- och robotikturneringens historia

Nationella Innokas programmerings- och robotikturneringar har arrangerats sedan år 2003 i samarbete med nätverket Innokas och dess samarbetspartners. De första turneringarna var relativt små tillställningar som ordnades i skolornas gymnastiksalar. I och med att verksamheten inom nätverket Innokas ökat har turneringarna utvecklats till stora evenemang i finska mått mätt. Under de fem senaste åren har turneringarna besökts av sammanlagt ca 20 000 gäster. Beskrivande är att tävlarna som deltar i turneringen vill delta även följande år och utveckla sin tävlingsrobot eller sitt bidrag så att den blir ännu mer kreativ, fungerande eller konkurrenskraftig.

Den nationella turneringen ordnas varje vår och platsen för turneringen har bytts ut årligen. Med detta har man eftersträvat att evenemanget lockar med nya aktörer från olika regioner. Målsättningen har uppnåtts; i och med att verksamheten ökade uppstod ett behov av att arrangera regionala turneringar i vilka man avgör vem som kvalificeras till att delta i den nationella turneringen. Regionala turneringar har ordnats på vissa orter, som t.ex. i Lojo och Uleåborg, under flera års tid. De regionala turneringarna togs i bruk i större skala under våren 2020, men en stor del av evenemangen måste inhiberas pga. COVID-19-epidemin.

Koordinatorerna och fortbildarna inom nätverket Innokas har utvecklat tävlingsgrenarna under årens lopp så att de stöder utvecklandet av framtidskompetenser, den finska läroplanen och klubbverksamhet. Verksamheten jämförs med programmerings- och robotikturneringar runt om i världen (t.ex. RoboCup Junior, First Lego League, Vex). Det som gör Innokas-turneringen så speciell är att den stöder utvecklandet av mångsidig kompetens och framtidskompetenser, att det används en bred skala av teknologi- och programmeringsverktyg samt framför allt att tröskeln för att delta i turneringarna är väldigt låg. De olika tävlingsgrenarna och bidragen till dem kan även användas i skolor och klubbar för att lära sig programmerings-, robotik- och innovationsfärdigheter, utan att man deltar i själva turneringen. Turneringen Innokas har under flera år även fungerat som en arena för presentationer av andra grenar (t.ex. First Lego League och Vex).

Turneringskonceptet utvecklas kontinuerligt. Ett fint exempel på detta är spelutvecklingsgrenen GameDev som piloterades i turneringen år 2019 och som lanserades i turneringarna första gången år 2020 som en för alla öppen gren. En målsättning är också att utöka turneringskonceptet stegvis till andra stadiet genom att ta hänsyn till den finska undervisningens säregna drag.

Innokas2021

År 2021 arrangerades turneringen i sin helhet på distans. De som deltog i tävlingsgrenarna skickade sina tävlingsbidrag för utvärdering till huvuddomarna som film, dagböcker eller t.ex. som digitala spel. Vinnarna belönades under ett virtuellt avslutningsevenemang som arrangerades i maj. I avslutningsevenemanget deltog över ett tusen barn och unga.

Se vinnarna för turneringen 2021 här.

Innokas2020

År 2020 var man tvungen att inhibera turneringen pga. COVID-19 epidemin. De barn och unga som hade förberett sig inför turneringen fick möjlighet att dela sina egna projekt genom att delta i en utmaning. De prisbelönta bidragen visades upp i Innokas blogg: https://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2020/05/22/innokas2020-haastekisan-voittajat-esittaytyy/  

Innokas2019

År 2019 arrangerades turneringen i Villmanstrand och i evenemanget deltog 700 tävlare, vilket var rekord! I den turneringen hade man för första gången med Innokas spelutvecklingstävling GameDev. Dessutom visades grenarna VEX och FLL upp. 

Se vinnarna för turneringen 2019 här.