Milloin?
01.03.2024 – 31.12.2024
Lisätietoja
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Lapset ja nuoret mukaan tekoälyyn liittyvään keskusteluun ja päätöksentekoon

Tekoäly integroituu yhä syvemmin erilaisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintoihin. Etenkin generatiivisen tekoälyn yleistyminen asettaa kasvatukselle ja koulutukselle uudistumisen tarpeita. Tutkimukset osoittavat, että oppilailla ja opettajilla on useita virheellisiä käsityksiä tekoälystä. Myös tekoälyyn ilmiönä liittyvä osaaminen ja tekoälypedagogiikka on vielä monille opettajille vierasta.

Demokratia, lasten oikeudet ja tekoäly -hankkeessa tekoälyyn liittyvään keskusteluun ja opetuksen kehittämiseen tuodaan demokratiakasvatuksen ja lasten toimijuutta korostava, lapsenoikeusperustainen näkökulma. Tekoälyn ymmärtäminen, sen luova käyttö sekä tekoälykehitykseen vaikuttaminen on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Tekoälyyn liittyvää osaamista demokratiakasvatuksen ja lasten oikeuksien näkökulmasta tulee kehittää jo koulutuksen varhaisilta asteilta lähtien. Kaikille tulee taata taustasta riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet olla aktiivisia toimijoita tekoälynkin aikakaudella. Hankkeen tavoitteena on tuoda demokratian, lasten oikeuksien ja teknologisen kehityksen välinen yhteys näkyväksi lapsille ja nuorille sekä antaa heille työkaluja käyttää tulevaisuusvaltaa tekoälyn suunnan suhteen. Keskiössä on lasten ja nuorten osallisuus erityisesti tekoälyn käyttöön, kehittämiseen ja siihen liittyviin päätöksiin vaikuttamisessa.

Hankkeessa kootaan yhteen Skotlannin Exploring Children´s Rights and AI -ohjelman kaltaisia kansainvälisiä ja kotimaisia esimerkkejä tekoälyopetuksesta, jossa on vahva demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusfokus sekä rakennetaan toimintamalli, jonka avulla opettajat voivat käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kanssa tekoälyyn liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä pohtia tekoälyn tulevaisuutta. Toimintamallin avulla tekoälyopetukseen voidaan yhdistää menetelmällisesti esimerkiksi media- ja teknologiakasvatusta, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta sekä innovaatiokasvatusta. Lasten oikeuksia ja tekoälyä tarkastellaan hankkeessa demokratian ja vallan näkökulmasta: lapsia ja nuoria kannustetaan pohtimaan ja tutkimaan, mitä he tietävät ja ajattelevat tekoälystä, millaista tekoälyä he haluaisivat hyödyntää tulevaisuudessa sekä miten he voisivat olla mukana vaikuttamassa tekoälyinnovaatioiden kehittämiseen ja siihen liittyvien päätösten tekemiseen.

Hanketta rahoittaa Sitra, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä opetuksen digitalisaation asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa järjestetään syyskuussa Demokratia, lasten oikeudet ja tekoäly -keskustelutilaisuus, joka on suunnattu kasvatuksen ja koulutuksen toimijoille sekä laajemmin teknologia-alan, lasten oikeuksien ja demokratiakysymysten parissa toimiville asiantuntijoille. Lue lisää tilaisuudesta täältä: www.sitra.fi/tapahtumat/demokratia-lasten-oikeudet-ja-tekoaly/