Milloin?
06.09.2023 – 07.12.2023
Lisätietoja
jukka.lehtoranta(at)helsinki.fi

Scratch, Micro:bit, Lego-robotiikka ja tekoäly – digityötavat haltuun -koulutus starttaa syyskuussa

Scratch, Micro:bit, Lego-robotiikka ja tekoäly digityötavat haltuun  -koulutus tutustuttaa käytännönläheisesti erilaisten digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa sekä näitä taitoja soveltavissa keksintöprojekteissa. Koulutus starttaa yhteisellä aloituswebinaarilla, jonka jälkeen eri teknologioiden pedagogiseen käyttöön perehdytään käytännönläheisissä, etänä toteutettavissa teematyöpajoissa ja niitä seuraavissa, täydentävissä tapaamisissa eli klinikoissa.

Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua myös EU:n koodausviikon etäoppitunneille yhdessä omien oppilaiden kanssa. Koulutus sisältää opettajille suunnatun verkko-oppimismateriaalin, joka syventää käsiteltyjä teemoja ja tarjoaa lisää ideoita digitaitojen harjoitteluun oman ryhmän kanssa. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja maksutonta. Se toteutetaan kokonaisuudessaan etänä. Kunnat/koulut vastaavat opettajien sijaiskuluista. 

Kohderyhmä

Perusopetuksen luokan- ja aineenopettajat 

Sisältö ja rakenne 

Koulutus koostuu kolmesta osiosta: 1) Digipedagogiikan perusteet –aloituswebinaari, 2) Digityötavat haltuun -etätyöpajat ja -etäklinikat ja 3) Digityötavat koulun arjessa -loppuwebinaari   

Koulutuksen materiaalit löydät alla olevasta koulutuksen ohjelmasta.

Osa 1: Digipedagogiikan perusteet  

  • Aloituswebinaari 
   • Aika: ke 6.9. klo 14.30–16.30 
   • Digipedagogiikan perusteet -aloituswebinaarissa esitellään kattavasti niitä digitaitoja, joita erilaisten opetusta ohjaavien dokumenttien ja tutkimusten mukaan oppilaille tulee opettaa. Erityistä huomiota kiinnitetään uutta luoviin työskentelytapojen käytännönläheiseen hyödyntämiseen. 

Osa 2: Digityötavat haltuun (valitse vähintään kaksi kokonaisuutta ilmoittautumisen yhteydessä)

  • Scratchin monet mahdollisuudet 
   • Etätyöpaja: ti 26.9. klo 14.30–16.30, Scratchin monet mahdollisuudet -etätyöpajassa tutustutaan hyvin tunnetun ohjelmointiympäristön Scratchin tarjoamiin moniin mahdollisuuksiin ohjelmoinnin opetuksessa ja uuden luomisessa. Etätyöpajassa käsitellään mm. Scratchin hyödyntämistä tekoälyn periaatteiden opettelussa ja Scratchin yhdistämistä fyysiseen maailmaan webkameran ja Scratch link –sovelluksen avulla. 
   • Klinikka: ma 2.10. klo 14.30–16.30, Scratchin monet mahdollisuudet -etäklinikassa vastataan osallistujien kysymyksiin Scratchin hyödyntämisestä eri tavoin ja harjoitellaan etätyöpajassa esitettyjä asioita kouluttajien tuella. 
  • Micro:bit oppimisvälineenä 
   • Etätyöpaja: to 19.10. klo 14.30–16.30, Micro:bit oppimisvälineenä -etätyöpajassa esitellään Micro:bit-mikrokontrolleria ja sen eri ominaisuuksia osana ohjelmoinnin opetusta. Erityistä huomiota kiinnitetään Micro:bitin hyödyntämiseen osana eri oppiaineiden oppisisältöjä. 
   • Klinikka: ke 25.10. klo 14.30–16.30, Micro:bit oppimisvälineenä -etäklinikassa vastataan osallistujien kysymyksiin Micro:bitin hyödyntämisestä eri tavoin ja harjoitellaan etätyöpajassa esitettyjä asioita kouluttajien tuella. 
  • Lego-robotiikka ohjelmoinnin opetuksessa (EV3 ja Lego Education Spike) 
   • Etätyöpaja: ti 31.10. klo 14.30–16.30, Lego-robotiikka ohjelmoinnin opetuksessa -etätyöpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin hyödyntää Lego-robotiikkaa osana ohjelmoinnin opetusta. Koulutuksessa esitellään myös käytännössä toteutettuja projekteja ja tarjotaan vinkkejä Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnaukseen osallistumista varten. 
   • Klinikka: ti 7.11. klo 14.30–16.30, Lego-robotiikka ohjelmoinnin opetuksessa -klinikassa vastataan osallistujien kysymyksiin Lego-robottien hyödyntämisestä eri tavoin ja harjoitellaan etätyöpajassa esitettyjä asioita kouluttajien tuella. 
  • Monialaiset maker-projektit 
   • Etätyöpaja: ma 13.11. klo 14.30–16.30, Monialaiset maker-projektit -etätyöpajassa esitellään erilaisia tapoja toteuttaa maker-projekteja ja hyödyntää innovaatioprosessia osana maker-tekemistä. Etätyöpajassa esitellään useita käytännön työtapoja, joita voi hyödyntää myös osana muun tyyppisiä oppimisprojekteja. 
   • Klinikka: to 23.11. klo 14.30–16.30, Monialaiset maker-projektit -etäklinikassa vastataan osallistujien kysymyksiin maker-projektien toteuttamisesta ja harjoitellaan etätyöpajassa esitettyjä asioita kouluttajien tuella. 
  • Tekoäly nyt!
   • Etäseminaari: pe 1.12. klo 10.00–15.00, Tekoäly nyt! -seminaari esittelee erilaisia tapoja hyödyntää tekoälyä osana opetusta ja uuden luomista. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden näkökulmaan ja esitellään erilaisia tapoja oppia tekoälyn keskeisiä perusperiaatteita ja tutustutaan koulukäyttöön soveltuviin tekoälyä hyödyntäviin sovelluksiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. 

Osa 3: Digityötavat koulun arjessa

  • Loppuwebinaari
   • Aika: to 7.12. klo 13–16 
   • Digityötavat koulun arjessa -loppuwebinaarissa kootaan yhteen webinaarien sisältöjä, esitellään osallistujien toteuttamia projekteja ja vastataan tekoälyseminaarin herättämiin kysymyksiin sekä harjoitellaan taitoja käytännössä.  

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. 

 

Tervetuloa mukaan!