Milloin?
28.11.2019 – 26.01.2020

Innokas-verkosto haastaa peruskoulun opettajat ympäri Suomen kokeilemaan pelinkehityksen opettamista! GameDev-haasteen suorittaneiden kesken arvotaan teemaan liittyviä palkintoja. Aikaa haasteen suorittamiseen on 26.1.2020 saakka.

Game it now! -hankkeen pilotissa pelinkehitysprojekteja vetäneet opettajat ovat kehittäneet matalan kynnyksen kokeilumateriaalin peruskoulutasolle tutustuttavaksi. Aiempaa tietämystä pelinkehityksen opettamisesta ei tarvita vaan materiaali ohjaa tekemistä sekä ohjeistaa vaihe vaiheelta eteenpäin. Oppilaita innostavan aiheen materiaali on ehdottomasti tutustumisen arvoinen ja erinomainen keino lähestyä myös ohjelmoinnin opettamista!

Alakoulun opetukseen suunnatun materiaalin löydät täältä ja se on tehty Scratch-alustalle. Hieman taitavammille sekä varttuneemmille oppijoille luotu materiaali on tehty GDevelop5-alustalle ja löydät sen täältä. Haastemateriaalien läpikäymiseen kuluu aikaa 2-4 oppituntia (45min). Kaikki käytettävät työkalut ovat ilmaisia ja yleisesti saatavissa.

Arvontaan osallistuminen

Materiaalin läpikäyneet voivat osallistua arvontaan ilmoittamalla yhteystietonsa täällä. Osallistuneiden kesken arvotaan digitaalisen ohjelmisto- ja pelikaupan STEAM-palvelun lahjakortteja, joilla voi hankkia vaikkapa maksullisen pelinkehitystyökalun koulun käyttöön. Kannattaa siis lähteä kokeilemaan! (Huom. Vain yhteystietonsa jättäneet haasteen suorittaneet ovat mukana arvonnassa.)

Innokas2020 Ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus

Haastemateriaalien kautta pääsee tutustumaan pelinkehityksen opettamiseen. Materiaalit luovat myös pohjan aloittaa pelinkehitysprojekteja ja ottaa täten myös osaa Innokas2020 Ohjelmointi- ja robotiikkaturnaukseen (tänä vuonna Espoossa), jossa GameDev -pelinkehityssarja on omana kilpailulajinaan. Lue lisää turnaukseen liittyen täältä ja lähde mukaan!

Haasteen jälkeinen elämä pelinkehitysprojektien parissa

Game it now! -hankkeessa Viopen kanssa yhteistyössä tuotettu kattavampi pelinkehityksen oppimateriaali on löydettävissä Viopen oppimisalustalla. Teemaan jo perehtynyt opettaja voi käyttää materiaalia opetusryhmänsä kanssa suoraan oppitunnilla, mutta materiaali toimii erinomaisesti myös opettajan omien taitojen kehittämiseen tai pelinkehityksen opetuksen suunnitteluun räätälöidysti. Linkit alustalle löydät Innokkaan materiaaleista.