Milloin?
01.10.2020 – 10.11.2020

Innokas ja kasvava mieli -webinaarit  – Innostu, onnistu ja innovoi!

Miten koulun toimintakulttuuria tulisi kehittää, jotta se tukisi entistä paremmin 2000-luvun taitojen oppimista? Miten digitaalista teknologiaa on mahdollista hyödyntää oppimisen, luovuuden, hyvinvoinnin ja yhdessä tekemisen tukena koko kouluyhteisössä?

Innokas ja kasvava mieli -webinaarisarjassa hyödynnetään tuoreimpia Growing Mind -hankkeen tutkimustuloksia, Innokas-verkostossa kehitettyjä digipedagogisia toimintamalleja ja etäopetusajan hyviä digikäytänteitä sekä tarjotaan käytännönläheisiä esimerkkejä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Webinaareissa kuulet esimerkiksi miten virtuaaliset oppimisympäristöt, lisätty todellisuus, ohjelmoinnin työkalut ja pelijamit sopivat osaksi opetusta perusopetuksen eri luokka-asteilla.

Ilmoittaudu webinaareihin tällä lomakkeella. Kuhunkin tapahtumaan mahtuu mukaan 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähetämme webinaarilinkin ja osallistumisohjeet ilmoittautuneille noin viikkoa ennen tapahtumaa.

Webinaarisarja on maksuton ja se on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa Growing Mind -hanketta.

 Webinaari 1: Virtuaaliset (VR) ja lisätyt todellisuudet (AR) oppimisympäristöinä

Aika: To 1.10. klo 14.30-17.00
Kouluttaja: Innokas-verkoston aluekoordinaattori, luokanopettaja Juho Laitinen, Kuopion kaupunki
Kohderyhmä: Perusopetuksen opetushenkilöstö

Webinaarissa tutustutaan virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen oppimisessa erilaisten esimerkkien ja sovellusten kautta. Webinaarin osallistuja voi myös halutessaan itse kokeilla lisätyn todellisuuden sovelluksia omalla älylaitteellaan siihen asennettavien sovellusten avulla (älypuhelin Android/iOS tai iPad /Android-tabletti). Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta AR-ja VR-ympäristöistä.

Webinaari 2: Treenataan loogista ja ohjelmoinnillista ajattelua!

Aika: Ti 6.10.2020 klo 14.30-17.00
Kouluttaja: Innokas-verkoston aluekoordinaattori, väitöskirjatutkija Janne Fagerlund, Jyväskylän yliopisto
Kohderyhmä: Perusopetuksen opetushenkilöstö

Osallistavassa webinaarissa pääset kuulemaan, mitä loogisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun taidot tarkoittavat käytännössä kouluoppimisen kannalta erityisesti ala-asteikäisten oppilaiden kanssa sekä miten ne liittyvät esimerkiksi laaja-alaiseen osaamiseen. Ohjelmoinnillinen ajattelu ei ole sama asia kuin ohjelmointi, vaikka ne liittyvätkin eheästi toisiinsa. Tutustumme käytännössä eri oppiaineita yhdisteleviin, pelin- ja leikinomaisiin harjoituksiin, ja pohdimme, miten niitä voisi soveltaa omassa opetuksessa. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ohjelmoinnin opetuksesta.

Webinaari 3: Digitointia vai digitalisointia: etäkoulun moninaiset kasvot

Aika: Ti 13.10.2020 klo 14.30-17.00
Kouluttaja: Innokas-verkoston johtaja, yliopistonlehtori Tiina Korhonen, Helsingin yliopisto
Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat, rehtorit, johtoryhmät ja opetustoimien digikehittäjät

Miltä näytti etäkoulupäivä eri puolilla Suomea viime keväänä? Webinaarissa pääset kuulemaan opettajien ajatuksia digivälitteisestä toiminnasta oppilaiden, työyhteisön ja vanhempien kanssa sekä koostetta kevään ja kesän aikana julkaistuista koronakevään tutkimuksista. Webinaari sisältää myös  osallistavan osuuden, jossa peilataan esiteltyjä kokemuksia osallistujien omiin kokemuksiin ja pohditaan, mitä etäopetuskevään kokemuksia voisi hyödyntää omassa opetuksessa jatkossa.

Webinaari 4: Mitä ja miten pelijameissa opitaan?

Aika: Ti 27.10.2020, klo 14.30-17.00
Kouluttaja: Innokas-verkoston kouluttaja, projektitutkija Jukka Lehtoranta, Jyväskylän yliopisto
Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat, muut opettajat ja kasvatusalan ammattilaiset

Innovatiivisuus, yhteistyö ja ajattelun taidot korostuvat lyhyen, intensiivisen ryhmätyöskentelyn aikana. Pelialalla näitä tilanteita kutsutaan jameiksi. Koulun kontekstissa jamit tuovat digitaalisten ja perinteisten pelien maailman osaksi opetusta ja tukevat laaja-alaisten taitojen kehittämisessä. Webinaarissa selviää, mitä taitoja pelijameissa opitaan sekä annetaan käytännön vinkkejä pelijamien ohjaamiseen. Lisäksi osallistujien kanssa toteutetaan virtuaalinen pelijami, jossa tuotetaan uudenlaisia pelejä oppimisen kontekstiin.

Webinaari 5: Digipedagogisen muutoksen johtaminen innovatiivisessa koulussa

Aika: Ke 4.11.2020, klo 14.30 -17.00
Kouluttaja: Innokas-verkoston johtaja, yliopistonlehtori Tiina Korhonen, Helsingin yliopisto
Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat, rehtorit ja johtoryhmät

Mitä digipedagogisen muutoksen johtaminen tarkoittaa, miksi sitä tulisi tehdä, miten sitä tehdään ja kenen tehtävä se on? Webinaarissa tarkastellaan sekä opettajien, oppilaiden että rehtoreiden roolia koulun digipedagogisessa kehittämisessä käytännön esimerkkien kautta. Erityisenä tarkastelun kohteena on kaikkialla läsnä olevaa teknologia ja se, mitä ja miten sen ulottuvuuksia voisi sisällyttää sekä opetukseen että koulupäivän muihin toimintoihin luonnollisena osana arkea.

Webinaari 6: Innovaatioprosessi ja keksintöprojektit opetuksessa

Aika: Ti 10.11.2020 klo 14.30-17.00
Kouluttaja: Innokas-verkoston koordinaattori, tutkijatohtori Kati Sormunen, Helsingin yliopisto
Kohderyhmä: Perusopetuksen opetushenkilöstö

Keksintöprojekteissa opitaan monialaisesti eri oppiaineiden sisältöjä yhdessä tekemällä ja kokeilemalla. Projektien aikana lapset ja nuoret ratkaisevat haastavia tieteellisiä, teknisiä ja esteettisiä ongelmia ja hyödyntävät sekä digitaalisen että perinteisen valmistuksen menetelmiä ja välineitä. Webinaarissa perehdytään innovaatioprosessiin, maker-toiminnan Suomessa tutkittuun ja testattuun pedagogiseen keksimisen malliin.

 

Tule mukaan ajankohtaisiin koulutuksiin!