Milloin?
14.09.2020 – 12.05.2021

Innokas2021 Ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus

Valtakunnallinen Innokas2021 Ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus järjestetään 10.-12.5. 2021 Dipolissa, Espoossa. Turnaus on suunnattu peruskouluikäisille lapsille ja nuorille.  Valtakunnallista turnausta edeltävät alueelliset turnaukset, jotka järjestetään Innokas-verkoston aluekoordinaattoripaikkakunnilla. Maaliskuussa kisattavissa alueellisissa turnauksissa karsitaan valtakunnalliseen turnaukseen osallistujat.

Huom! Sekä alueellisten että valtakunnallisen turnauksen järjestelyissä huomioidaan COVID19-epidemian tilanne. Tarvittaessa sekä alueelliset turnaukset että valtakunnallinen turnaus toteutetaan osittain tai kokonaan etätapahtumana. 

Kisalajit

Turnauksissa kisaillaan viidessä Innokas-lajissa: XSumossa, Pelastuksessa, Tanssi/teatterissa, Freestylessä ja GameDevissä. Kukin joukkue voi osallistua yhteen kisalajiin.

Alueellisissa turnauksissa kisaillaan samoissa lajeissa kuin valtakunnallisessakin turnauksessa. Osassa lajeista arviointitavat ja -kriteerit ovat hieman erilaiset alueellisessa turnauksessa kuin valtakunnallisessa turnauksessa. Katso tarkemmat lajikuvaukset, arviointikriteerit ja säännöt kohdasta Kisalajien esittelyt ja säännöt.

Alueturnauspaikkakunnat, ajankohdat ja maksimiosallistujamäärät lajeittain

Alueturnaukset ovat yksipäiväisiä tapahtumia. Kukin alueellinen tapahtuma järjestetään alueellisten resurssien mukaan. Tapahtumien maksimiosallistujamäärät on ilmoitettu alla.

  • Tampere 16.3.
   Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, max. 150 osallistujaa
  • Helsinki 22.3.
   Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 5A, max. 150 osallistujaa
  • Jyväskylä 23.3.
   Halssilan koulu, Lokintie 9, max. 100 osallistujaa 
  • Kuopio 23.3.
   Hotelli Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, max. 100 osallistujaa 
  • Kontiolahti 25.3.
   Kylmäojan koulu, Pohjatuulentie 6, Lehmo, max. 150 osallistujaa
  • Lohja 25.3.
   Routionmäen yhtenäiskoulu, Havumetsäntie 4, max. 150 osallistuja
  • Kokkola 26.3.
   Paikka vahvistetaan myöhemmin, max. 100 osallistujaa
  • Vaasa 26.3.
   Vaasan yliopisto, LUMA-Vaasan StarT-festivaalien yhteydessä, max. 100 osallistujaa
  • Oulu 30.3.
   Tietomaa, Nahkatehtaankatu 6, max. 300 osallistujaa
  • Lappeenranta 31.3.
   Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, max. 100 osallistujaa

Ilmoittautuminen turnauksiin

Ilmoittautuminen turnauksiin alkaa 1.2.2021 klo 7.00 ja päättyy 28.2.2021 klo 23.59Huomaathan, että kukin joukkue voi osallistua vain yhteen kisalajiin. Helsingin ja Oulun alueturnauksiin voi samasta koulusta ilmoittautua vain yksi joukkue / laji. Jos kiinnostuneita joukkueita on samassa koulussa useampia, alueturnaukseen osallistujat kannattaa valita koulun sisäisessä turnauksessa.  

Alueturnaukset

Ilmoittautumisen jälkeen alueturnauksen koordinaattori lähettää kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse alueturnauksen tarkemman ohjelman, aikataulun ja tulo-ohjeet viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.  Alueturnauksessa kunkin sarjan voittaja pääsee suoraan valtakunnalliseen turnaukseen. Alueturnausten voittajien lisäksi valtakunnalliseen turnaukseen valitaan joukkueita eri alueturnausten tulosten perusteella. Jatkoon päässeille joukkueille ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 18.4. mennessä.

Valtakunnallinen turnaus

Alueellisissa turnauksissa karsitaan valtakunnalliseen turnaukseen osallistujat. Valtakunnallisen turnauksen lajikohtaiset joukkuemäärät määräytyvät alueturnauksiin ilmoittautuneiden joukkueiden määrien perusteella kuitenkin niin, että kuhunkin lajiin pääsee kultakin alueelta vähintään yksi joukkue. Maksimiosallistujamäärä valtakunnallisessa turnauksessa on 400.

Innokas-verkosto organisoi ja kustantaa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisen turnauksen kisailijoiden matkakulut (yhteiskuljetukset busseilla). Majoittuminen valtakunnallisen tapahtuman aikana tapahtuu koulumajoituksena. Innokas-verkosto organisoi valtakunnallisen turnauksen ruokailut. Ruokailut ovat osallistujille omakustanteisia.

Kisalajien esittelyt ja säännöt

Innokas XSumo

Katso XSumo-ohjevideo ja lue sarjan säännöt täältä. Voit tutustua sääntöihin myös kuvallisessa muodossa täällä. Sääntöihin liittyvät lisätiedustelut XSumon päätuomarille Erkki Hautalalle (etunimi.sukunimi67@gmail.com).

Innokas Pelastus

Innokas Pelastuksessa kisaillaan kolmessa eri tasoisessa sarjassa. Pelastusrata rakennetaan paloista, joista voi rakentaa useita erilaisia ja eritasoisia ratoja. Katso Pelastussarjan ohjevideo ja erillinen vinkkivideo ohjelmointiin. Pelastuksen tarkemmat säännöt löydät täältä. Sääntöihin liittyvät lisätiedustelut Pelastuksen päätuomarille Jens Lindholmille (etunimi.sukunimi@edu.larsmo.fi).

Innokas Tanssi/teatteri

Katso Tanssi/teatteri -ohjevideo ja lue sarjan säännöistä täältä. Sarjan arviointiin voit tutustua täällä. Sääntöihin liittyvät lisätiedustelut Tanssi/teatterin päätuomarille Niina Niemelle (niina.manninen@edu.hel.fi).

Innokas Freestyle

Freestyle-lajin teemana on vuonna 2021 ”Mikä mättää? Onko sulla ongelma? Onko arjessasi jokin ongelma, haaste tai pulma, mihin kaipaisit parannusta? Keksi jokin uusi innovaatio eli keksintö, joka ratkaisee ongelman tai parantaa asian”. Lajissa kisaillaan neljässä sarjassa: Start, Robotiikka, Maker ja Extreme. Katso Freestyle-ohjevideo ja lue sarjojen tarkemmat ohjeet ja täältä. Sääntöihin liittyvät lisätiedustelut Freestylen päätuomarille Kati Sormuselle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Innokas GameDev

Innokas GameDev -kilpailulajissa oppilaat työstävät aiheeltaan vapaan digitaalisen pelin, jota voi pelata tietokoneella. Lajissa kilpaillaan kahdessa sarjassa: (1) Scratch ja (2) Open eli avoin (Gdevelop, Unity tai muut pelinkehitysalustat). GameDev-lajin tarkemmat tiedot sekä säännöt täältä. Sääntöihin liittyvät lisätiedustelut GameDevin päätuomarille Janne Fagerlundille (etunimi.sukunimi@jyu.fi).

Lisätiedot:

Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksen koordinaattori Asta Ansolahti, etunimi.sukunimi@helsinki.fi