Milloin?
10.12.2018 – 15.03.2019

Mitä on maker-toiminta ja innovaatiokasvatus?

Maker-toiminnassa opitaan monialaisesti eri oppiaineiden sisältöjä yhdessä tekemällä ja kokeilemalla. Videolla esiteltävä Masan talo – projekti on esimerkki innovaatiokasvatusprojektista, jossa maker-toiminnan avulla on opittu luonnontieteiden, käsityön ja matematiikan oppisisältöjä ja laaja-alaisen osaamisen taitoja hyödyntämällä erilaisia materiaaleja ja digitaalisia välineitä. Innostu ja innovoi – koulutuksessa perehdytään innovaatiokasvatukseen, Suomessa tutkittuun ja testattuun pedagogiseen malliin. Innovaatiokasvatuksen avulla opitaan OPSin mukaisesti laaja-alaisen osaamisen taitoja maker-toiminnassa

Innokas-verkosto järjestää lukuvuoden 2018-2019 aikana Innostu ja innovoi! Innovaatiokasvatuksen perusteet – koulutuskokonaisuuden. Kokonaisuus rakentuu kahdesta verkossa omaan tahtiin suoritettavasta etäosuudesta sekä kahdesta alla kuvatuilla paikkakunnilla järjestettävästä lähipäivästä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyi 31.1.2019.

Lähipäivien paikkakunnat

Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vantaa.

Koulutuspäivät

Etäosuudet

Etäosuuksien aikana perehdytään innovaatiokasvatuksen perusteisiin sekä luoviin prosesseihin sähköisten materiaalien ja lyhyiden tehtävien kautta. Etätehtävät on laadittu siten, että niiden suorittaminen on työn ohessa mahdollisimman luontevaa. Tehtävät tukevat konkreettisesti käytännön opetustyötä ja niitä voi hyödyntää oppilaiden kanssa luokassa sellaisenaan. Etäosuuksien suorittamiseen kuluu aikaa 2-4 iltaa. Etäosuuden voi aloittaa omassa aikataulussa kuitenkin viimeistään viikkoa ennen lähipäiviä.

1. osa: Innostu ja innovoi – etäkoulutus
Ajankohta: viikosta 50/2018 – viikkoon 4/2019  

  • Maker-toiminta ja innovaatiokasvatus
  • Laaja-alaisen osaamisen ja 2000-luvun taitojen oppimisen tukeminen opetuksessa
  • Teknologian käyttö oppimisessa ja opetuksessa

2. osa: Perehdy innovaatiokasvatukseen etäkoulutus
Ajankohta: viikosta 50/2018 – viikkoon 4/2019  

  • Ohjelmoinnillinen ajattelu osana luovia prosesseja koulussa
  • Ohjelmointi, robotiikka ja luova ongelmanratkaisu opetussuunnitelmassa
  • Innovaatiokasvatus ja oppimisen tukeminen luovissa prosesseissa

Lähipäivät

Lähipäivien aikana tutustutaan itse tekemällä maker-materiaaleihin sekä digitaalisena välineenä käytettävään Micro:bitiin. Osallistuja saa Micro:bitin omakseen koulutuksen jälkeen.

3. osa: Tutustu ja kokeile
Ajankohta: ke 13.2.2019 klo 9-15

  • Innovaatiokasvatuksen materiaalit ja digitaaliset välineet
  • Älyttömiä ja älykkäitä laitteita (arjen teknologia ja Micro:bit)

4. osa: Maker-työskentely ja innovaatiokasvatus
Ajankohta: to 14.2.2019 klo 9-15 

  • “Tee se itse” -innovaatioprosessiin osallistuminen
  • Oman innovaatiokasvatusprojektin suunnittelu

Osallistujien kokemuksia aikaisemmista koulutuksista

“Etätehtäviä oli sopiva määrä ja ne herättivät ajatuksia ennen lähikoulutuspäiviä.”  

“Koulutus vaikuttaa mielenkiintoiselta ja sisältää paljon itselleni uutta asiaa. Odotan mielenkiinnolla lähikoulutuspäiviä.”

”Opiskelukokonaisuus oli hyvin suunniteltu.” 

”Kiitos inspiraatiosta!” 

”Kai Hakkaraisen pohdinnat olivat mielenkiintoisia ja herättivät paljon ajatuksia!” 

”Etäopiskelutehtävät olivat mielestäni hyviä ja helpot toteuttaa hektisen arjen keskellä.”