Milloin?
01.09.2020 – 31.12.2022
Lisätietoja
laura.salo(at)helsinki.fi

Innovaatioita varhaiskasvatukseen!

Innovaatiokasvatuksen rakennuspalikat -hankkeessa viedään innovaatiokasvatusta varhaiskasvatukseen yhteiskehittämällä! Loppuvuodesta 2020 käynnistynyt hanke on Innokas-verkostossa ensimmäinen varhaiskasvatukseen kohdistuva, Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke. Hankkeessa on mukana neljä kuntaa: Lohja, Lappeenranta, Tampere ja Sodankylä. Kustakin kunnasta on mukana yksi varhaiskasvatuksen yksikkö tukenaan Innokas-aluekoordinaattori.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää innovaatiokasvatusta varhaiskasvatuksessa. Työ pohjautuu Innokas-verkostossa kehitettyyn perusopetuksen innovaatiokasvatusprosessiin, joka tukee sekä laaja-alaisten taitojen että innovointi- ja teknologiataitojen kehittymistä digitalisoituvan yhteiskunnan ulottuvuudet huomioiden. Tavoitteena on soveltaa innovaatiokasvatuksen elementtejä varhaiskasvatukseen hyödyntämällä mukana olevien yksiköiden ja verkoston asiantuntijoiden osaamista.

Hankkeessa tehdyn alkukartoituksen pohjalta varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään kehittämistyö, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hankkeen päätteeksi innovaatiokasvatuksen hyvät käytänteet paketoidaan ja levitetään alueellisia verkostoja hyödyntäen. Hankkeen myötä rakentuu varhaiskasvatuksen innovaatiokasvatuksen toimijaverkosto, jonka toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen osana Innokas-verkoston toimintaa.

Seuraa hankkeen toimintaa Innokas-blogissa.