Milloin?
01.09.2021 – 31.07.2023
Lisätietoja
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Innovatiivinen koulu rakennetaan yhdessä kehittäen!

Syksyllä 2021 käynnistyneessä Innovatiivinen koulu toimii! -hankkeessa syvennytään koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Innovatiivisen koulun mallin mukaisesti ja jatketaan mallin kehittämistä yhdessä yhdeksän kunnan (Espoo, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Lohja, Luoto, Rovaniemi, Tampere ja Oulu) sekä ENorssi-verkoston kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Innovatiivinen koulu -hankkeessa (v. 2019–2021) kehitettyjä toimintatapoja ja -malleja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoinnista vastaa Saimaan mediakeskus yhdessä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Innokas-tiimin kanssa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on koulun omien tarpeiden mukaisen kehittämistyön tukeminen ja jatkuvan kehittämisen toimintatavan juurruttaminen koulun toimintakulttuuriin. Koulun tarpeet kartoitetaan lähtötilanteessa tarvekartoituskyselyn avulla, joka antaa suuntaa koulun omalle kehittämisprojektille. Hankkeen aikana koulun kehittämistiimejä tuetaan ohjausten, vertaisparraamisen, yhteisten tapaamisten ja erilaisten projektityökalujen avulla. Olennaista on, että kehittämistyö on aidosti osallistavaa: Keskeisinä toimijoina ja innovaattoreina ovat Innovatiivisen koulun mallin mukaisesti oppilaat, opettajat, koulun johto, vanhemmat ja yhteistyöverkostot kuten yliopistot. Hanketoiminta vahvistaa myös koulujen digitaalisen osaamisen kehittämisen toimintatapoja osana koulun arjen toimintaa.

Jatkuvan kehittämisen toimintakulttuurin juurruttaminen kouluun on aikaa vievä prosessi, joka vaatii tukea. Kouluja tuetaan prosessin aikana erilaisten palvelujen avulla ja näitä palvelukokonaisuuksia kehitetään yhdessä hanketoimijoiden kanssa. Palvelukokonaisuuksien teemoja ovat kehittämisvaiheessa 1) Koulun jatkuvan osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimintatavat, 2) Yhteis- ja tiimiopettajuuden mallit ja toimintatavat, 3) Innovatiiviset oppimisen tilat ja tapahtumat, 4) Digitaalinen teknologia oppimisen kohteena ja välineenä sekä 5) Digitaalinen teknologia yhteistyön, vuorovaikutuksen ja johtamisen välineenä.

Seuraa hankkeen toimintaa Innokas-blogissa ja Innokas-verkoston some-kanavissa #innovatiivinenkoulu.

Tutustu Innovatiivinen koulu -hankkeen (v.2019–2021) tuloksiin täällä.