Milloin?
01.01.2022 – 31.12.2022

Innovatiiviset opettajat -koulutus luokan- ja aineenopettajille

Runsaasti hyvää palautetta saanut Innovatiiviset opettajat -täydennyskoulutus käynnistyy jälleen syyskuussa. Innovatiivisuus opetuksessa voi toteutua monella eri tasolla – Innovatiiviset opettajat -koulutuskokonaisuus tarjoaa työkaluja niin oppilaiden innovaatiokasvatuksen tukemiseen, opettajan oman osaamisen vahvistamiseen kuin työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä innovaatioprosessin läpiviemiseen oppilaiden kanssa sekä työtapoja digitaalisen teknologian hyödyntämiseen oppimisen kohteena ja välineenä. Osallistujat pureutuvat valitsemaansa kehittämiskohteeseen koulutuksen tarjoamien menetelmien avulla tavoitteenaan saada aikaan vaikuttavaa, koulun arjessa tapahtuvaa, kestävää kehittämistoimintaa.

Koulutus on maksuton ja se toteutetaan pääosin etänä. Aloitustapaamiseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä Helsingin yliopistolla.

Kohderyhmä

Perusopetuksen luokan- ja aineenopettajat

Sisältö ja rakenne

Koulutus koostuu kolmesta osiosta: 1) kehittymispolku, 2) kehittämisen menetelmät ja 3) kehittämisprojekti. Osiot sisältävät etänä järjestettäviä lähitapaamisia, itsenäisestä työskentelyä  ja omilla työpaikoilla toteutettavia projekteja. Koulutuksen laskennallinen kokonaiskesto on viisi päivää.

 • Kehittymispolku (2 pv): Opettaja valitsee omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyvän teeman, jonka valintaa ohjataan tarvekartoitustyökalun avulla. Opettaja laatii ohjatusti henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka toteuttamista tukee koulutuksen osana toteutettavat yhteisölliset sparraukset.
  • Aloituswebinaari to 1.9.2022 klo 9.00–11.00
  • MOOC: tuki oman kehittymispolun rakentamiseen
  • Pienryhmäsparraukset (1h): loka-marraskuu
 • Kehittämisen menetelmät (1 pv): Osallistujille tarjotaan osaamisen kehittymisen tueksi tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuvia menetelmiä: sekä omaa että työyhteisön kehittymistä tukevia välineitä, digitaalisia työvälineitä sekä yhteiskehittämisen työtapoja.
  • Etänä toteutettava lähikoulutuspäivä ma 31.10. klo 9.00–12.00
  • MOOC: kehittämismenetelmät ja yhteiskehittämisen työtavat
 • Kehittämisprojekti (2 pv): Osallistujien koulutuksessa toteuttamat kehittämisprojektit voivat liittyä omaan opetustyöhön, tiimin tai työyhteisön toimintaan. Projektien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kouluttajien antamaa palautetta sekä vertaispalautetta muilta osallistujilta ja oman työyhteisön toimijoilta.
  • Oman projektin tekeminen sekä ohjaustunnit (2h): marraskuu
  • MOOC: projektityökalut
  • Päätöswebinaari ja oman projektin esittely: ti 29.11. klo 12.30–16.30

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 26.8. mennessä tällä lomakkeella.

 

 

 

Tervetuloa mukaan!