Milloin?
01.01.2022 – 01.12.2022

Innovatiiviset opettajat -koulutus luokan- ja aineenopettajille

Innovatiivisuus opetuksessa voi toteutua monella eri tasolla – Innovatiiviset opettajat -koulutuskokonaisuus tarjoaa työkaluja niin oppilaiden innovaatiokasvatuksen tukemiseen, opettajan oman osaamisen vahvistamiseen kuin työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä innovaatioprosessin läpiviemiseen oppilaiden kanssa sekä työtapoja digitaalisen teknologian hyödyntämiseen oppimisen kohteena ja välineenä. Osallistujat pureutuvat valitsemaansa kehittämiskohteeseen koulutuksen tarjoamien menetelmien avulla tavoitteenaan saada aikaan vaikuttavaa, koulun arjessa tapahtuvaa, kestävää kehittämistoimintaa.

Koulutus on maksuton ja se toteutetaan kokonaisuudessaan etänä.

Sisältö

Koulutus koostuu kolmesta osiosta: 1) kehittymispolku, 2) kehittämisen menetelmät ja 3) kehittämisprojekti. Osiot sisältävät etänä järjestettäviä lähitapaamisia, itsenäisestä työskentelyä  ja omilla työpaikoilla toteutettavia projekteja. Tarkempi ohjelma ja koulutuksen aikataulu julkaistaan lokakuussa.

  • Kehittymispolku
    • Opettaja valitsee omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyvän teeman, jonka valintaa ohjataan tarvekartoitustyökalun avulla. Opettaja laatii ohjatusti henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka toteuttamista tukee koulutuksen osana toteutettavat yhteisölliset sparraukset.
  • Kehittämisen menetelmät
    • Kehittämisen menetelmät on kokonaisuus, jossa osallistujille tarjotaan tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuvia menetelmiä osaamisen kehittymisen tueksi. Osallistujille tarjotaan käyttöön sekä omaa että työyhteisön kehittymistä tukevia välineitä, digitaalisia työvälineitä sekä yhteiskehittämisen työtapoja.
  • Kehittämisprojekti
    • Osallistujien koulutuksessa toteuttamat kehittämisprojektit voivat liittyä omaan opetustyöhön, tiimin tai työyhteisön toimintaan. Projektien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kouluttajien antamaa palautetta sekä vertaispalautetta muilta osallistujilta ja oman työyhteisön toimijoilta.

Kohderyhmä

Perusopetuksen luokan- ja aineenopettajat

Aikataulu

Koulutus käynnistyy tammikuussa ja päättyy joulukuussa 2022.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu 1.11.2021.