Milloin?
16.03.2022 – 20.05.2022
Lisätietoja
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Kevään 2022 Innokas ja kasvava mieli -webinaarit

Innokas ja kasvava mieli -webinaarisarja jatkuu maaliskuussa. Kevään teema on digipedagogiset taidot ja yhteistyön menetelmät. Webinaarit on suunnattu perusopetuksen henkilöstölle, opettajille, rehtoreille, opetustoimen kehittäjille ja aiheista kiinnostuneille.  Webinaarisarja on maksuton, ja se toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman Innovatiiviset opettajat -täydennyskoulutuksen kanssa.

Ilmoittautuminen webinaareihin on päättynyt. Webinaarilinkki ja osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoitathan mahdollisesta peruutuksesta hyvissä ajoin, jotta voimme suunnitella koulutuksen todellisen osallistujamäärän mukaan.

 

Webinaari 1: Innovatiivisen koulun kehittäminen käytännössä

Aika: Ke 16.3. klo 14.30-16

Kouluttajat: Innokas-verkoston projektipäällikkö Leenu Juurola & Innovatiivinen koulu -hankkeen kehittäjäopettajat

Miten koulun eri toimijat voidaan osallistaa innovatiivisen koulun kehittämiseen? Miten innovatiivisen koulun mallia voidaan toteuttaa käytännössä ja juurruttaa se osaksi koulun arkea?  Webinaarissa tutustutaan koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä opettajan, tiimin että koko koulun tasolla. Webinaarissa Innovatiivinen koulu -hankkeeseen osallistuneet kehittäjäopettajat jakavat kokemuksia, onnistumisia ja haasteita mallin toteuttamisesta omassa koulussaan.

Webinaari 2: Digipedagogisten taitojen kehittäminen ja arviointi

Aika: To 31.3. klo 14.30-16
Kouluttajat: Innokas-verkoston kouluttajat Markus Packalén, Rajakylän koulu, Oulu ja Essi Vuopala, Oulun yliopisto

Digipedagogiset taidot ovat yksi opettajille tänä päivänä asetetuista keskeisistä vaatimuksista. Huomiota kiinnitetään aiempaa enemmän opettajan taitoihin hyödyntää ja soveltaa teknologiaa siten, että se tukee oppilaiden oppimista ja oppimisen taitoja. Digipedagogiset taidot ovat opettajan taitoa suunnitella, toteuttaa ja arvioida teknologiatuettua oppimista eri oppiaineissa. Mutta mitä digipedagogiikka tarkoittaa käytännössä ja miten opettaja voi pedagogisesti perustellulla tavalla hyödyntää teknologiaa? Tähän kysymykseen pureudumme webinaarissamme, ja samalla tarjoamme ja yhteiskehitämme toimivia digipedagogisia ratkaisuja opetustyön arkeamme helpottamaan. Webinaarissa digipedagogisten taitojen kehittymistä tarkastellaan jatkumona. Tutustumme erilaisiin tapoihin jäsentää, arvioida ja järjestelmällisesti kehittää oppilaan digitaitoja eri luokka-asteilla ja eri oppiaineissa.

Webinaari 3: Tiimityöskentelyn ja yhteisopettamisen käytännön malleja

Aika: Ke 13.4. klo 14.30-16
Kouluttajat: Innokas-verkoston aluekoordinaattori Jukka Lehtoranta & Innokas-hankkeiden kehittäjäopettajat

Webinaarissa tutustutaan erilaisiin tiimityöskentelyn ja yhteisopettamisen toteutustapoihin sekä tieteellisiin tutkimustuloksiin mallien hyvistä ja huonoista puolista. Eri malleja webinaarissa esittelee Innokas-aluekoordinaattori Jukka Lehtoranta ja käytännön kokemuksia webinaarissa on jakamassa Innokas-hankkeisiin osallistuvia kehittäjäopettajia.

Webinaari 4: Yritysyhteistyö yhteiskehittämisen ja kokeilukulttuurin voimavarana

Aika: Ti 26.4. klo 14.30-16
Kouluttajat: Innokas-verkoston aluekoordinaattori Jussi Näykki, Rajakylän koulu, Oulu, kehittäjäopettaja Eemeli Alanne, Oulu & yrittäjä Pekka Selin, Escape Rooms

Oulun Rajakylän kouluun perustettiin Suomen ensimmäiset teknologiapainotteiset luokat, joissa pedagogisessa keskiössä ovat ongelmalähtöinen, toiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen sekä oppilaan aktiivinen rooli ja yrittäjyyskasvatus. Teknoluokka-pedagogian isä Jussi Näykki, Oulun yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja Eemeli Alanne ja yrittäjä Pekka Selin (Escape Rooms) kertovat ainutkertaisesta yhteistyöprojektista, oppilaiden tekemästä Kirottu koulu -pakohuoneesta, josta tuli suosittu perhekohde Oulun keskustan liiketiloihin. Koulutuksessa kerrotaan sekä koulun että yrityksen näkökulmasta millaista yhteistyö on: Mitä yhteistyö vaatii, mitä se antaa ja miksi se kannattaa? Miten prosessi etenee? Miksi yrittäjät antavat arvokasta aikaansa koululle?

Tule mukaan ajankohtaisiin koulutuksiin!