Milloin?
25.01.2023 – 26.04.2023
Lisätietoja
emilia.mattila(at)helsinki.fi

Koulutuksesta ideoita teknovärkkäilyyn ja leikilliseen ohjelmointiin

Tule kehittämään luovaa teknologiaosaamistasi varhaiskasvatuksen työyhteisössäsi ja lapsiryhmässäsi! Innostu luovan teknologiavärkkäilyn uusista tuulista sekä tutustu leikilliseen ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opetukseen varhaiskasvatuksessa! Osallistumalla koulutukseen saat käytännön vinkkejä suoraan päiväkodissa toteutettavaksi ja toiminnan jakamisen tueksi. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton. Kukin kunta, koulu tai päiväkoti vastaa sijaiskustannuksista.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Sisältö ja rakenne

Koulutus rakentuu kolmesta osiosta 1) etänä toteutettavasta aloitustapaamisesta, 2) lähipäivästä seitsemällä paikkakunnalla sekä 3) etänä toteutettavasta lopputapaamisesta. Voit osallistua halutessasi pelkästään ensimmäiseen osioon tai koko koulutuskokonaisuuteen.

Osa 1: Aloitustapaaminen (etä)

Aika: Ke 25.1. klo 12-16 

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa perehdytään uusimpaan kehittämis- ja tutkimustietoon uutta luovasta teknologiaosaamisesta sekä ohjelmoinnin opetuksen merkityksestä digitaalisessa yhteiskunnassa ja lasten arjessa. Keskustelu linkitetään varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman sekä Uudet lukutaidot -ohjelman sisältöihin ja materiaaleihin. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan teknologiaa osana rakennettua ympäristöä ja yhteiskuntaa sekä avataan teknologian luovan käytön pedagogisia perusteluja ja mahdollisuuksia. Osiossa avataan lisäksi innovaatioiden merkitystä ja innovatiivisuutta oppimisessa, opetuksessa sekä koko työyhteisön kehittämisessä.

Aloitustapaaminen järjestetään etätoteutuksena yhteisesti Luovaa teknologiaosaamista varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen Kiinnostaako ohjelmointi ja robotiikka 2.0 -koulutusten osallistujille ja ohjelmaan sisältyy osallistavia osuuksia ja toiminnallisia harjoituksia.

Osa 2: Lähipäivä

Paikat ja ajankohdat (kaikilla paikkakunnilla klo 8.30-15.30):

   • Ke 8.2. Helsinki
   • Ke 15.2. Lappeenranta
   • Ke 15.2. Tampere
   • To 16.2. Oulu
   • To 16.2. Espoo (suomen- ja ruotsinkielinen koulutus)
   • Ti 21.2. Rovaniemi
   • Ke 1.3. Turku

Lähipäivässä kehitetään osallistujien teknologiaosaamista leikin, tekemisen, tutkimisen ja kokeilujen kautta. Teknologian hyödyntämistä harjoitellaan luovasti ja yhdessä oppien. Tekemisen tueksi on tarjolla laajasti erilaisia materiaaleja ja välineitä. Työpajassa tehdään kokeiluja innostavilla ja motivoivilla tavoilla eri teknologioita, kuten teknovärkkäilyä, alkeisrobotiikkaa ja alkeisohjelmointia hyödyntäen.

Lähipäivässä esillä ovat myös erilaiset, osallistujan omassa kunnassa käytössä olevat digitaaliset alustat, joita hyödynnetään kokeiluiden ja kehittämistyön jakamisessa. Päivän aikana osallistujat koostavat opetuskokeilun suunnitelman, joka toteutetaan oman lapsiryhmän kanssa ennen koulutuksen viimeistä osiota.

Osa 3: Lopputapaaminen – kokemusten ja projektien jakamista ja reflektointia (etänä alueittain)

Aika: Alueittain ke 26.4.2023 klo 12-16

Kolmannen, etänä toteutettavan osion aikana osallistujat esittelevät digitaalisia alustoja hyödyntäen varhaiskasvatuksessa ja esiopetusryhmissä toteutettuja kokeiluja ja antavat palautetta toistensa työstä. Viimeisessä osiossa osallistujia ohjataan jakamaan koulutuksessa kartutettua osaamista omissa toimintayksiköissä ja jatkamaan verkostoyhteistyötä koulutukseen osallistuneiden opettajien kanssa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen pe 13.1.2023 mennessä täällä.

Tervetuloa mukaan!