Milloin?
01.01.2023 – 31.12.2023

Uutuusteos Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education

Invention Pedagogy – keksimisen pedagogiikka, on suomalainen lähestymistapa maker-kasvatukseen ja STEAM-pedagogiikkaan. Keksimisen pedagogiikassa keksintöjen tekeminen yhdistetään STEAM-aineiden lisäksi monitieteisesti muihin oppiaineisiin, kuten äidinkieleen (esim. tarinankerrontaan) tai liikuntaan (esim. tanssiminen robottien kanssa). Suomessa monista maista poikkeava, vahvana oppiaineena elävä käsityö ja käsillä tekemisen perinne puolestaan tarjoavat keksintöjen tekijöille mahdollisuuden monipuolisten materiaalien hyödyntämiseen sekä luovaan ideointiin ja kokeiluun suunnittelun ja muotoilun kautta.

Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education -kirjan luvut johdattelevat lukijan keksimisen pedagogiikan juurille ja tarkastelevat keksintöprojektien teoreettista taustaa ja niiden toteuttamista suunnittelun, orkestroinnin ja arvioinnin näkökulmista. Kirjan loppuosassa innovaatioita ja keksimisen pedagogiikkaa tarkastellaan osana koulun kokonaisvaltaista kehittämistä.

Tutustu maksuttomaan kirjaan täällä. Kirjan ovat kirjoittaneet yhteistyössä Innokas-verkoston ja Growing Mind -hankkeen tutkijat ja opettajat.