Uutta luovat digityötavat -koulutus

Uutta luovat digityötavat käyttöön vertaisoppimisen verkostossa Uutta luovat digityötavat -koulutus tarjoaa opettajille ja oppilaille uusia näkökulmia digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen. Koulutuksen ensimmäinen osio sisältää etäoppitunteja, joihin opettajat osallistuvat yhdessä oppilaiden kanssa. Näin uudet digityötavat pääsevät heti käytäntöön ja opettajat saavat konkreettisen esimerkin työvälineiden käytöstä. Etäoppitunteja täydentää ja syventää opettajalle suunnattu verkko-oppimismateriaali, yhteinen reflektioiltapäivä sekä omassa luokassa … Jatka artikkelin Uutta luovat digityötavat -koulutus lukemista