Milloin?
01.09.2022 – 31.12.2022
Lisätietoja
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Uutta luovat digityötavat käyttöön vertaisoppimisen verkostossa

Uutta luovat digityötavat voivat muodostaa ammatillisen kehittymisen perustan. Moniulotteinen ja monipuolinen teknologian hyödyntäminen mahdollistaa osallistamisen ja opetuksen monipuolistamisen. Uutta luovat digityötavat -koulutuskokonaisuus tarjoaa työkaluja niin oman digipedagogisen osaamisen kehittämiseen kuin jo käytössä olevien välineiden monipuoliseen ja innovatiiviseen hyödyntämiseen. Pienryhmätyöskentelyn aikana osallistuja voi valintansa mukaan keskittyä joko oppilaan digitaitojen kehittymisen polkuun, digipedagogisten työtapojen tuomiseen osaksi koulun arkea tai teknologian uutta luovaan käyttöön. Osallistujat pureutuvat valitsemaansa kehittämiskohteeseen koulutuksen tarjoamien menetelmien avulla tavoitteenaan saada aikaan vaikuttavaa, koulun arjessa tapahtuvaa, kestävää kehittämistoimintaa. 

Koulutus on maksuton ja se toteutetaan kokonaisuudessaan etänä. 

Kohderyhmä 

Perusopetuksen luokan- ja aineenopettajat

Sisältö ja rakenne 

Koulutus koostuu kolmesta osiosta: 1) Digitaalinen yhteiskunta 2020-luvun koulun toimintaympäristönä, 2) Osallistavat opetuksen ja oppimisen digitaaliset välineet ja työtavat 3) Uutta luovat digitaaliset työtavat käyttöön vertaisoppimisen verkostossa. Osiot sisältävät etänä järjestettäviä lähitapaamisia, itsenäisestä työskentelyä ja omilla työpaikoilla toteutettavia projekteja. Koulutuksen laskennallinen kokonaiskesto on viisi päivää. 

 • Osa 1: Digitaalinen yhteiskunta 2020-luvun koulun toimintaympäristönä (1 pv)
  • Koulutuksen ensimmäinen osio johdattaa opettajia ymmärtämään digitalisaatiokehitystä sekä digitaalisen oppimisen ja opettamisen työtapoja oman ammatillisen osaamisen perustana.  Koulutuspäivä järjestetään yhteisesti kaikille osallistujille ja ohjelmaan sisältyy osallistavia osuuksia ja toiminnallisia harjoituksia. Päivän aikana mallinnetaan digitaalisten oppimisympäristöjen, ohjelmien ja sovellusten etäkäyttöä.  
  • Aloituswebinaari (4h): ti 20.9. klo 13.0016.30
  • MOOC: syys-lokakuu
 • Osa 2: Osallistavat opetuksen ja oppimisen digitaaliset välineet ja työtavat (ml. perusosaaminen, etätoiminta ja uutta luovat teknologiat/ohjelmointi ja robotiikka) (2 pv)
  • Toisessa koulutusosiossa tutustutaan osallistaviin digipedagogisiin tapoihin toteuttaa lähi-, etä- ja monimuoto-opetusta, ja keskiössä on monipuolinen ja moniulotteinen teknologian hyödyntäminen. Osallistujat saavat kattavan kuvan digipedagogista työtavoista ja niiden konkreettisesta hyödyntämisestä osana opetusta. Koulutuspäivien teemoja ovat: 1) Digitaitojen kehittyminen eskarista yläluokille, 2) Digipedagogiset työtavat osana koulun arkea ja 3) Kohti teknologian uuttaa luovaa ja keksivää käyttöä.
  • Kesto: yht. 2 koulutuspäivää, joista ensimmäinen yhdessä (ti 1.11. klo 9.0016.00) ja toinen pienryhmissä (marraskuu)
 • Osa 3: Uutta luovat digitaaliset työtavat käyttöön vertaisoppimisen verkostossa (yhteistyöluokka & yhteinen projekti) (2 pv)
  • Kolmannessa osiossa opettajat suunnittelevat yhteistyössä toiselta paikkakunnalta osallistuvan opettajan kanssa uutta luovan, digitaalista teknologiaa hyödyntävän projektin ja toteuttavat sen yhteistyössä oppilaiden kanssa. Oman ryhmän pienryhmämentori on tukena tarvittaessa. Keskiössä on oppilaiden osallisuus ja yli kuntarajojen yltävä verkostomainen yhteistyö uutta luovissa, digitaalista teknologiaa hyödyntävissä projekteissa. Projektityöt esitellään digitaalisia alustoja hyödyntäen  päätöswebinaarissa. 
  • Yhteistyöprojektit marras-joulukuussa 2022  
  • Päätöswebinaari ke 7.12. klo 14.0016.00

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Tervetuloa mukaan!