Milloin?
01.05.2017 – 31.12.2018

Kehittämiskohteena IoT, AR- ja VR- käyttö opetuksessa

Innokas-verkostossa vuosina 2018-2019 toteutettava VISIOT-kehittämishanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uusi peruskoulu – ohjelmaa. Hankkeen toiminta tukee uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa visioimalla ja kehittämällä uusimpien teknologioiden – IoT (Internet of Things), AR (Augmented Reality) ja VR (Virtual Reality) – käyttöä pedagogisesti mielekkäillä ja kokonaan uusilla tavoilla.

Esineiden internettiä (IoT) hyödyntäviä toimintamalleja ja materiaaleja kehitetään arjen teknologioiden havainnoimisen, luovan ja kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisu- ja tutkimuksen tekemisen taitojen sekä digitalisoituvassa yhteiskunnassa elämisen, osallistumisen ja toimisen taitojen näkökulmista. Tämän tavoitteen toteuttamisessa hyödynnetään Innokas-verkoston aikaisemmissa hankkeissa syntynyttä laaja-alaista ymmärrystä arjen ja tulevaisuuden teknologioista ja niihin liittyvistä ilmiöistä.

Hankkeen toisena tavoitteena on testata ja kehittää erilaisia AR- ja VR-sisältöjä. Sisältöjen avulla pyritään opettamaan ja oppimaan paremmin sellaisia asioita, jotka ovat muutoin vaikeaa ymmärtää sekä sitouttamaan ja innostamaan oppijoita laaja-alaisten taitojen oppimiseen kokemuksellisuutta hyödyntäen.

Seuraa VISIOT-hankkeen toimintaa Innokas-verkoston blogissa.