Mikä ihmeen Apuäly Freestyle?

Innokas Apuäly Freestyle -lajissa oppilaat työstävät 1-4 hengen tiimeissä teemaan liittyvän, muodoltaan ja toteutukseltaan vapaavalintaisen, tekoälyä hyödyntävän idean tai tuotoksen. Lajissa kisataan kolmessa sarjassa: 1) TEOS, 2) IDEA ja 3) PALVELU.

Oppilaat sekä suunnittelevat että toteuttavat työn oman alueen alueturnaukseen ja esittelevät työn messutyyppisesti tapahtumassa yleisölle ja tuomareille. Jatkoon valittuja töitä kehitetään ja ne esitellään uudestaan Innokkaan valtakunnallisessa etäturnaustapahtumassa.

Huomio vanhaan Freestyle-lajiin valmistautuneet tiimit: Jos olette jo laatineet lajin aiempien sääntöjen mukaiset keksinnöt, voitte osallistua uudistetun Apuäly-lajin IDEA-sarjaan ottamalla huomioon seuraavat asiat: 1. Keksinnön tulee vastata johonkin tiettyyn lähiympäristön tai oppiaineen ongelmaan (eli ongelman kuvaus ja siihen tutustuminen), 2. Tiiminne tulee hyödyntää tai tutustua johonkin tekoälytyökaluun osana lajityöskentelyä (esimerkiksi esittelemällä ja kyselemällä kehitysideoita keksintöönne tekoälysovellukselta tai tukeutumalla tekoälysovellukseen mainospuhetta tai muuta materiaalia suunniteltaessa) ja 3. Posterinne ja mahdollisten prototyyppienne (esittely/mainosmateriaalit) lisäksi alueturnauksiin tulee valmistaa napakka mainospuhe, mielipidemittaus tai kysely (omasta ongelmasta tai keksinnöstä) ja haastattelukysymyksiä (3 kpl) toisille tiimeille. Tarvittaessa voitte tiedustella ideoita ja neuvoja myös lajin päätuomareilta.

Lajiohjeet ja tukimateriaalit

Tutustu Apuäly Freestyle -lajin yleisohjeisiin täällä ja yksityiskohtaisempiin ohjeisiin täällä (Huom! Päivitetty 20.2.2024).
Tutustu tekoälyyn ja hyödynnä materiaaleja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Alla olevia sovelluksia voi käyttää apuäly-lajin tuotosten tekemisessä oman organisaation ohjeistusten mukaisesti. Kaikki palvelut toimivat ilman kirjautumista, opettajajohtoisissa sovelluksissa on käyttöehdoissa määritelty ikäraja.​ Näitä suosittelemme:

Tuotosten tekemiseen voi hyödyntää Micro:bit –mikrokontrolleria ja Lego-rakennussarjoja. Lisäohjeita Innokkaan materiaalipankista.

Huom. Älä syötä tekoälypalveluille mitään tietoja, jotka ei ole julkisesti saatavilla. Ohjeista myös oppilaita tietoturvalliseen toimintaan, esim. Nimitietoja ei saa ikinä syöttää palveluihin.

Lisätiedot: Päätuomarit Joakim Laine (etunimi.x.sukunimi@helsinki.fi) ja Marika Raitanen (etunimi.sukunimi@tampere.fi)

Apuäly Freestyle TEOS

Teos-sarja on suunnattu kaikenikäisille ja -kokoisille osanottajaryhmille. Sarjassa kehitetään tuotoksia arjen tarpeisiin tekoälyn tukemana.

Vaiheet: 1. Tunnistetaan arkinen tarve, 2. Leikitään tekoälytyökalujen kanssa, 3. Kehitetään idea tarpeen ratkaisemiseksi.

Sarjassa kannustetaan tutustumaan tekoälytyökaluihin leikillisesti. Tavoitteena on luoda tekoälytyökaluilla leikillistä, herättelevää tai innostavaa sisältöä, joka vastaa johonkin arjen tarpeeseen. Sarjassa tiimit eivät kilpaile keskenään vaan saavat osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.

Apuäly Freestyle IDEA

Idea-sarja on suunnattu peruskoululaisille. Sarjassa kehitellään ideoita paikallisiin ongelmiin tekoälyn tukemana.

Vaiheet: 1. Tunnistetaan lähiympäristön tai oppiaineen aiheen ongelmia, 2. Keksitään ja arvioidaan ratkaisuehdotuksia, 3. Kehitetään oma idea ongelman ratkaisemiseksi.

Sarjassa tähdätään innostaviin ideoihin tutustumalla vaiheittain oman lähiympäristön tai oppiaineen aiheen keskeisiin ongelmiin. Tiimit voivat ilmoittautua mukaan alueturnaukseen, jossa he pääsevät esittelemään ja kehittämään ideoitaan edelleen.

Apuäly Freestyle PALVELU

Palvelu-sarja on suunnattu pääasiassa yläkoululaisille. Sarjassa käytetään tekoälyä työvälineenä tärkeiden ongelmien ratkaisemisessa.

Vaiheet: 1. Tunnistetaan neljä tärkeää ongelmaa, 2. Tutustutaan palveluihin, valitaan oma asiakaskunta ja kehitetään uusi innovaatio, 3. Valmistellaan oma innovaatio esittelykelpoiseksi tuotteeksi.

Sarjassa oppilastiimien tavoite on kehittää keksintö, tuote tai palvelu, joka liittyy aikamme tai lähitulevaisuuden tärkeisiin ongelmiin. Oppilasryhmät roolileikkivät tekoäly-startup-yritystä, joka hyödyntää tai kehittää tekoälytyökaluja johonkin tärkeään tarpeeseen.