Mikä ihmeen Apuäly Freestyle?

Innokas Apuäly Freestyle -lajissa oppilaat työstävät 1-4 hengen tiimeissä teemaan liittyvän, muodoltaan ja toteutukseltaan vapaavalintaisen, tekoälyä hyödyntävän idean tai tuotoksen. Lajissa kisataan kolmessa sarjassa: 1) TEOS, 2) IDEA ja 3) PALVELU.

Oppilaat sekä suunnittelevat että toteuttavat työn oman alueen alueturnaukseen ja esittelevät työn messutyyppisesti tapahtumassa yleisölle ja tuomareille. Jatkoon valittuja töitä kehitetään ja ne esitellään uudestaan Innokkaan valtakunnallisessa etäturnaustapahtumassa.

Lajiohjeet ja tukimateriaalit

Tutustu Apuäly Freestyle -lajin yleisohjeisiin täällä ja yksityiskohtaisempiin ohjeisiin täällä.
Tutustu tekoälyyn ja hyödynnä materiaaleja perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Lisätiedot: Päätuomarit Joakim Laine (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) ja Marika Raitanen (etunimi.sukunimi@tampere.fi)

Apuäly Freestyle TEOS

Lajin Teos-sarjassa kehitetään ideoita arjen tarpeisiin tekoälyn tukemana.

Vaiheet: 1. Tunnistetaan arkinen tarve, 2. Leikitään tekoälytyökalujen kanssa, 3. Kehitetään idea tarpeen ratkaisemiseksi.

Sarjassa kannustetaan tutustumaan tekoälytyökaluihin leikillisesti. Tavoitteena on luoda tekoälytyökaluilla leikillistä, herättelevää tai innostavaa sisältöä, joka vastaa johonkin arjen tarpeeseen. Sarjassa tiimit eivät kilpaile keskenään vaan saavat osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.

Apuäly Freestyle IDEA

Lajin Idea-sarjassa keksitään ratkaisuja lähiympäristön ongelmiin tekoälyn tukemana.

Vaiheet: 1. Tunnistetaan lähiympäristön tai oppiaineen aiheen ongelmia, 2. Keksitään ja arvioidaan ratkaisuja, 3. Kehitetään oma idea ongelman ratkaisemiseksi.

Sarjassa tähdätään innostaviin ideoihin tutustumalla vaiheittain oman lähiympäristön tai oppiaineen aiheen keskeisiin ongelmiin.

Apuäly Freestyle PALVELU

Lajin Palvelu-sarjassa käytetään tekoälyä työvälineenä oikeiden ongelmien ratkaisemisessa.

Vaiheet: 1. Tunnistetaan neljä tärkeää ongelmaa, 2. Tutustutaan palveluihin ja aloitetaan uuden innovaation kehittäminen, 3. Valmistellaan oma innovaatio esittelykelpoiseksi tuotteeksi.

Sarjassa oppilastiimien tavoite on kehittää keksintö, tuote tai palvelu, joka liittyy aikamme tai lähitulevaisuuden tärkeisiin ongelmiin. Oppilasryhmät roolileikkivät tekoäly-startup-yritystä, joka hyödyntää tai kehittää tekoälytyökaluja johonkin tärkeään tarpeeseen.