Innovatiivinen koulu – koulutuksissa ohjataan innostavilla ja käytännönläheisillä tavoilla koulun toiminnan kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Aihealuetta tarkastellaan luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmasta pohtien sitä, millainen on tämän päivän ja tulevaisuuden oppija sekä millainen on tämän päivän ja tulevaisuuden koulu.

Koulun kehittämistä tarkastellaan koulutuksissa kokonaisvaltaisesti: Innovatiivisen koulun toimintaa lähestytään 2000-luvun taitojen opettamisen, opettajuuden tukemisen, johtajuuden jakamisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen näkökulmista. Tärkeässä roolissa on oppilaiden, opettajien ja yhteistyöverkoston toimijoiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa.

Tämä kokonaisuus toimii hyvin johdantona muille koulutuksille.