Mikä on EV3? Entä Micro:bit?

Osallistumalla Innokkaan koulutuksiin ja tapahtumiin kuulet lisää.

Innokas-verkoston koulutuksissa ja tapahtumissa tutustutaan luoviin tapoihin hyödyntää teknologiaa oppimisen, opettajuuden, johtajuuden ja koulun toiminnan tukena. Järjestämme koulutuksia, työpajoja ja tapahtumia sekä konsultaatioita yhteistyössä Innokas-kouluttajien, muiden asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutukset ovat toiminnallisia ja käytännönläheisiä ja tukevat 2000-luvun taitojen opettamista ja oppimista sekä vuoden 2016 opetussuunnitelman käyttöönottoa.

Koulutusaiheet

Innokas-verkosto järjestää koulutuksia viidestä Innovatiivisen koulun malliin pohjautuvasta koulutusteemasta.

Innokas-verkoston koulutukset perustuvat suomalaisten koulujen ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteistyönä kehitettyyn Innovatiivisen koulun malliin. Tässä mallissa opettajat ja oppilaat nähdään innovaattoreina, jotka käyttävät monipuolisesti teknologiaa 2000-luvun taitojen oppimisessa ja opettamisessa.

Aiheeseen tutustuminen on hyvä aloittaa Innovatiivinen koulu -teemasta, joka johdattaa koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Muiden teemojen koulutukset : Oppiminen ja oppimisympäristöt, Opettajuus, Johtajuus ja Yhteistyöverkostot pureutuvat syvemmin kuhunkin Innovatiivisen koulun osa-alueeseen.

Tilauskoulutukset
Koulutuksista ja tapahtumista voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi Oppiminen ja oppimisympäristöt -teemasta voidaan toteuttaa erillinen ”Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?” koulutus tai laajempi kokonaisuus. Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä teille sopiva yksittäinen koulutus tai koulutuskokonaisuus!

Täydennyskoulutukset
Innokas-verkosto tarjoaa täydennyskoulutuksia myös käynnissä oleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyen eri puolilla Suomea. Tutustu syksyn 2023 koulutukseen tarkemmin:

DigiErko-erikoistumiskoulutus
Innokas-verkoston asiantuntijat ovat tiiviisti mukana myös Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksessa (DigiErko), joka tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille. Lue lisää DigiErkosta täältä.

Innovatiivinen koulu

Nämä koulutukset ohjaavat innostavilla ja käytännönläheisillä tavoilla koulun toiminnan kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen.

Aihealuetta tarkastellaan luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmasta pohtien sitä, millainen on tämän päivän ja tulevaisuuden oppija ja koulu.

Koulun kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti 2000-luvun taitojen opettamisen, opettajuuden tukemisen, johtajuuden jakamisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen näkökulmista. Erityisen tärkeässä roolissa on oppilaiden, opettajien ja yhteistyöverkoston toimijoiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa.

Oppiminen ja oppimisympäristöt

Voitko sinä olla keksijä? Voisiko Robotti Ruttunen tulla myös teidän kouluunne? Näissä koulutuksissa toimitaan ”innostu ja innovoi”- periaatteen mukaisesti: koulutukset tarjoavat käytännön vinkkejä 2000-luvun taitojen opettamiseen, innovaatiokasvatukseen, osallistaviin työtapoihin ja teknologian monipuoliseen hyödyntämiseen.

Koulutuksissa ohjataan hyödyntämään mobiililaitteita, pilvipalveluja, ohjelmointia, robotiikkaa ja pelillisyyttä käytännönläheisillä tavoilla. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät teknologiaa, osaavat käyttää sitä, sekä käyttävät sitä oppimiseen ja uuden keksimiseen.

Opettajuus

Näissä koulutuksissa innostetaan osaamisen jakamiseen, tiimityöskentelyyn ja vertaisoppimiseen tiimiopettajuuden kautta. Tiimiopettajuuteen tutustutaan konkreettisten esimerkkien ja teoriatiedon avulla. Koulutusten aikana suunnitellaan ja kehitetään tiimin työskentelyä kunkin toimijan lähtökohdat huomioiden.

Tavoitteena on, että tiimin aikuisten osaamista ja resursseja hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti oppilaiden ohjaamisessa ja tukemisessa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksissa tutustutaan myös teknologian monipuoliseen hyödyntämiseen opettajuuden tukena.

Johtajuus

Näissä koulutuksissa ohjataan ja innostetaan jaettuun johtajuuteen tutustumalla sen rakenteisiin ja käytänteisiin teoriatiedon sekä käytännön esimerkkien avulla.

Tiimityöskentely, tiimiopettajuus, pedagogiset kahvilat ja rehtoritiimi ovat esimerkkejä rakenteista, joita kouluissa voidaan hyödyntää. Koulutuksissa ohjataan johtajia myönteiseen ja kannustavaan suhtautumiseen koulun toimintatapojen kehittämisessä. Koulutuksissa tutustutaan myös itsearviointiin perustuvaan laadunvarmistukseen ja teknologian hyödyntämiseen.

Koulutusten aikana kehitetään oman yksikön jaetun johtajuuden toimintamalleja ja teknologian hyödyntämistä johtajuuden tukena kunkin toimijan tarpeet ja resurssit huomioiden.

Yhteistyöverkostot

Yhteistyöverkostoihin liittyvissä koulutuksissa innostetaan yhteistyöhön kodin ja koulun, lähialueen toimijoiden, korkeakoulujen, yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Olennaisessa osassa yhteistyössä on teknologian hyödyntäminen säännöllisen ja positiivisen vuorovaikutuksen mahdollistajana. Koulutuksissa ohjataan osallistujia rakentamaan yhteistyöverkostoja kunkin toimijan tarpeet huomioiden ja teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen.

Koulutusten tavoitteena on tukea osallistujia käynnistämään 2000-luvun taitojen oppimista ja osaamisen jakamista tukeva yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Kouluttajat

Kouluttajina ja tapahtumien vetäjinä toimivat Innokas-kouluttajat ja verkoston yhteistyökumppanit. Innokas-kouluttajat ovat verkoston toiminnassa mukana olevia opettajia tai asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

 • Annina Ala-Ranta

 • Tampere
 • Asta Ansolahti

 • Helsinki
 • Kyösti Blinnikka

 • Espoo
 • Janne Fagerlund

 • Jyväskylä
 • Erkki Hautala

 • Espoo
 • Arto Hietapelto

 • Oulu
 • Joose Hossi

 • Espoo
 • Marianne Ilola

 • Tampere
 • Leenu Juurola

 • Helsinki
 • Anu Kahri

 • Espoo
 • Ulla-Maija Kalliokoski

 • Espoo
 • Jouni Karsikas

 • Oulu
 • Tiina Kauvosaari

 • Oulu
 • Juho Kemell

 • Helsinki
 • Pekka Kiiskinen

 • Kontiolahti
 • Juha Kokkonen

 • Tampere
 • Tiina Korhonen

 • Helsinki
 • Jaakko Korpela

 • Oulu
 • Minna Kukkonen

 • Espoo
 • Juho Laitinen

 • Kuopio
 • Oili Lehtonen

 • Lohja
 • Jukka Lehtoranta

 • Lappeenranta
 • Sinikka Leivonen

 • Kuopio
 • Jens Lindholm

 • Larsmo
 • Emilia Mattila

 • Helsinki
 • Niina Niemi

 • Helsinki
 • Jussi Näykki

 • Oulu
 • Markus Packalen

 • Oulu
 • Lauri Parkkonen

 • Joensuu
 • Piia Pelander

 • Espoo
 • Timo Pietiläinen

 • Lohja
 • Petja Pyykkönen

 • Lappeenranta
 • Ilkka Saarikivi

 • Vantaa
 • Laura Salo

 • Helsinki
 • Mia Skog

 • Raseborg
 • Tero Toivanen

 • Espoo
 • Essi Vuopala

 • Oulu