Voitko sinä olla keksijä? Voisiko Robotti Ruttunen tulla myös teidän kouluunne? Oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyvissä koulutuksissa toimitaan ”innostu ja innovoi”- periaatteen mukaisesti, eli ohjataan ja innostetaan osallistujia 2000-luvun taitojen opettamiseen teknologiaa ja oppimisympäristöjä monipuolisesti hyödyntäen.

Koulutukset tarjoavat käytännön vinkkejä 2000-luvun taitojen opettamiseen, innovaatiokasvatukseen, osallistaviin työtapoihin ja teknologian monipuoliseen hyödyntämiseen.

Koulutuksissa ohjataan hyödyntämään mobiililaitteita, pilvipalveluja, ohjelmointia, robotiikkaa ja pelillisyyttä käytännönläheisillä tavoilla. Tavoitteena on, että teknologiaa opitaan ymmärtämään, sitä opitaan käyttämään, sen avulla opitaan ja sen avulla keksitään uutta.