Tämän materiaalin avulla käydään läpi Tinkercad-ohjelman käytön perusteet sekä mallinnetun työn 3D-tulostaminen. Tinkercad-ohjelmaa voidaan hyödyntää esimerkiksi innovaatioprosesseissa prototyyppien mallinnukseen.