Tämän materiaalin tarkoituksena on käydä läpi Tinkercad-ohjelman käytön perusteet sekä mallinnetun työn 3D-tulostaminen.