Video avaa teknologiakasvatuksen historiaa ja teoriaa.