Video avaa teknologiakasvatuksten historiaa ja teoriaa.