Robotit fysiikan opetuksessa –materiaali sisältää EV3 –robottien datalogging-ohjelmiston käyttöön liittyviä ohjeita ja harjoituksia. Materiaalin avulla tutustut legorobotiikan hyödyntämiseen yläkoulun fysiikan oppitunneilla.

Materiaali sisältää myös ohjeita tehtävänannon varioimiseen oppilasryhmän taitotason ja oppimistavoitteiden mukaisesti.

Materiaalipaketti noudattaa Innokas-verkoston Robotit valtaavat fysiikan luokan –koulutusten harjoituksia ja on toteutettu osana LUMA Suomi ohjelmaa.

Robotit fysiikan opetuksessa -materiaali