Den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet koordinerar verksamheten inom nätverket Innokas i samarbete med 10 regionala koordinatorer. Kommunerna som har hand om den regionala koordineringen är Esbo, Villmanstrand, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo, Kuopio, Kontiolax, Larsmo, Uleåborg, Rovaniemi och Lojo.

Vi arbetar i samarbete med skolor, daghem, bibliotek, ungdomsväsen, högskolor, kommuner, statsförvaltningen, stiftelser och föreningar.

Är du intresserad av samarbete? Kontakta oss!