Kom med i Innokas programmerings- och robotikturneringen!

Innokas programmerings- och robotikturneringen riktar sig till barn och unga. I turneringen tävlar man med färdigheter inom programmering och robotik i fem olika Innokas-grenar: XSumo, Räddning, Dans/Teater, GameDev och förnyade AI Freestyle. Innokas programmerings- och robotikturneringen har arrangerats sedan år 2003.

I den nationella turneringen deltar årligen hundratals barn och unga. I tävlingen kan delta lag från skolor, daghem, klubbar och t.ex. scouter. Den nationella turneringen arrangeras årligen i maj. I de regionala turneringarna som ordnas i mars avgörs vilka som får delta i den nationella turneringen. Regionala turneringar ordnas på olika håll i Finland på orter som ansvarar för den regionala koordineringen av verksamheten i nätverket Innokas.

Innokas turneringen2024 partners är Utbildningsstyrelsen, Enfuce, Insinööriliitto, Incap, Suomen Automaatioseura ry, Suomen Robotiikkayhdistys, Normet, Tevella, Upknowledge och GIM Robotics.

Vad händer i turneringen? Lär dig mer om turneringen och dess historia med den här videon!