Kom med i Innokas programmerings- och robotikturneringen!

Innokas programmerings- och robotikturneringen är ett evenemang som riktar sig till skolelever. I turneringen tävlar grundskoleelever i fem olika Innokas-grenar där man behöver använda sitt kunnande inom programmering och robotik: XSumo, Pelastus, Tanssi/teatteri (dans/teater), Freestyle och GameDev.

I de regionala turneringarna som ordnas i mars-april avgörs vilka som får delta i den nationella turneringen. Regionala turneringar ordnas på olika håll i Finland på orter som ansvarar för den regionala koordineringen av verksamheten i nätverket Innokas. Den nationella turneringen arrangeras årligen i maj. Turneringsorten byts ut varje år. 

Innokas programmerings- och robotikturneringen har arrangerats sedan år 2003. I den nationella turneringen deltar årligen hundratals barn och unga.

Innokas turneringen2023 partners: Utbildningsstyrelsen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Enfuce, Tekniikan akateemiset TEK, Suomen Automaatioseura ry, Suomen Robotiikkayhdistys, Normet, OP Ryhmä, Tevella och Upknowledge

Vad händer i turneringen? Lär dig mer om turneringen och dess historia med den här videon!