När?
05.12.2023 – 31.08.2024
Mer info
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Årets Innokas2024 är Päivi Pihlaja från Rovaniemi!

Juryn motiverar sitt val enligt följande:

Päivi är en lyskraftig och driftig Innokas som vill stärka barns och ungas kompetens i den digitala verkligheten med hjälp av vuxna. Hon har tagit sig an det här arbetet mycket energiskt, inspirerat andra och främjat frågor både på gräsrotsnivå, kommunalt och även nationellt.

Hjärtligt grattis till Päivi och lycka till med det viktiga arbetet även i fortsättningen!

 

Man kan föreslå en person eller en grupp som pristagare av Årets Innokas som har gjort en anmärkningsvärd insats inom nätverket Innokas. Priset delas ut årligen i samband med Innokas programmerings- och robotikturneringen.