När?
01.12.2023
Mer info
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Under seminariet presenteras praktiska tips om att använda AI för lärande och undervisning

Välkommen att delta i AI nu! – distansseminariet om lärande i den artificiella intelligensens tid för att lära dig om hur artificiell intelligens kan användas som en del av undervisningen och lärandet. I seminariet utgår vi från ett elevperspektiv: vi bekantar oss med hur man kan lära sig de viktigaste grundprinciperna för artificiell intelligens och lär oss om applikationer som använder AI som är lämpliga för skolbruk.

Under seminariet presenteras goda modeller som utvecklats i de av nätverket Innokas koordinerade projekten Artificiell intelligens inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Under seminariet får vi även ta del av expertinlägg. Seminariet riktar sig till personal inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt andra som är intresserade av temat. Seminariet förverkligas på distans i Zoom. Länken skickas till de anmälda en vecka innan evenemanget. Seminariet hålls på finska och är avgiftsfritt.

Tid: fredagen den 1.12.2023 kl. 10.00-15.00

Anmälan: Anmälningstiden till seminariet är slut.

Program:

Kl.
10.00–10.05 Seminariet öppnas, Innokas-koordinator Jukka Lehtoranta och projektplanerare Emilia Mattila
10.05–10.45 Lärande i den artificiella intelligensens tid, professor Matti Tedre och universitetsforskare Henriikka Vartiainen, Östra Finlands universitet
10.45–11.00 Innokas AI projektresultat och bästa praxis, Emilia Mattila
11.00–11.30 På jakt efter AI-stigen, småbarnspedagog Tuulia Lyytikäinen och barnskötare Kati Heinonen, Lojo
11.30–12.15 Paus
12.15–12.45 Flerspråkigt och tillgängligt klassrum med hjälp av artificiell intelligens, speciallärare Emma Juntunen, Rovaniemi
12.45–13.15 AI som en del av vardagen i klassrummet, klasslärare Janne Nissinen, övningsskolan vid Tammerfors universitet och ämneslärare i matematik och fysik Perttu Ervelius, Helsingfors universitets övningsskola i Vik
13.15–13.25 Paus
13.25–13.45 AI-tävling, Jukka Lehtoranta
13.45–14.15 Artificiell intelligens som en del av en ämnesövergripande helhet, klasslärare Markus Packalén, Rajakylän koulu, Uleåborg
14.15–14.55 AI som förändrar lärande och undervisning – resultat från utvecklingsprojekt, forskardoktor Janne Fagerlund, Pedagogiska fakulteten, Jyväskylä universitet
14.55–15.00 Slutord, Jukka Lehtoranta och Emilia Mattila

Välkommen med!